Telekomunikácie

ArCADia - modul Telekomunikační sítě

ArCADia-TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Program umožňuje vytváranie profesionálne priemyslovej dokumentácie pre návrhy vonkajších telekomunikačných sietí (optické a medené médiá). Program je určený pre konštruktérov vonkajších telekomunikačných sietí a pre konštrukčné spoločností, ktoré vyrábajú sieťové koncepty, priemyselné výkresy, vykonávajú inventarizáciu existujúcich sietí a pre všetky odvetvia spojené s telekomunikačným priemyslom

ArCADia - modul Telekomunikační sítě MINI

ArCADia-TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE MINI je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling).

Modul ArCADia-TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE MINI umožňuje vývoj projektovej dokumentácie pre vonkajšie optické a medené telekomunikačné siete. Program je určený primárne pre konštruktérov vonkajších telekomunikačných sietí a pre konštrukčné a zmluvné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú vývojom sieťových konceptov, tvorbou výkresov špecifických pre daný priemysel, zostavovaním súpisu existujúcej siete a pre všetky osoby pracujúce v telekomunikačnom priemysle.