ArCADia-ROZVÁDZAČE je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Program umožňuje vývoj odbornej technickej dokumentácie potrebnej na vytvorenie jednoduchých schém obvodu. Program je určený ako pre projektantov sietí a elektrických a energetických systémov, ako aj pre všetkých pracovníkov elektrotechnického priemyslu.

Modul ArCADia-ROZVÁDZAČE môže byť použitý na vytvorenie schémy navrhnutého rozvádzača alebo akejkoľvek schémy zapojenia a prevedenie základných technických výpočtov. Knižnicu symbolov elektrických zariadení možno použiť na návrhu elektrického systému.

Symboly je možné editovať a priradiť im technické parametre. Okrem možnosti efektívneho vytvárania diagramu rozvádzača môže byť program automaticky použitý pre automatické vytvorenie schémy rozvádzača navrhnutého pomocou prekrytia ArCADia-ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE. Kombinácia automatizačných algoritmov na vytvorenie obvodových diagramov použitých v aplikácii a databázy symbolov pre elektrické prístroje a výkon základných výpočtov zaisťuje perfektný nástroj pre kreslenie schém zapojenia.

Základné vlastnosti modulu ArCADia Rozvádzače

 • Rýchly a efektívny návrh jednofázových schém pre rozvádzače.
 • Možnosť vytvárať riadiace systémy.
 • Výkon základných technických výpočtov (zaťažovací prúd, pokles napätia).
 • Automatické generovanie diagramu rozvádzače navrhnutého pomocou ArCADia-ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE prekrytie.
 • Databáza elektrických zariadení a prístrojov.
 • Generovanie kvantitatívnych zoznamov zariadení používaných v návrhu.

NOVINKY

 • Automatické generovanie skutočných pohľadov na rozvádzače.
 • Možnosť vytvorenia skutočného pohľadu na rozvádzač a umiestnenie elektrických zariadení.
 • Náhľad vytvorených rozvodných dosiek v 3D pohľade.
 • Nová databáza symbolov elektrických zariadení:
  • vačkové spínače
  • frekvenčné meniče
  • Softstarts
  • poistky
  • napájacie cievky
 • Rozšírená knižnica elektrických zariadení:
  • Legrand
  • Moeller
  • Schneider
  • Hager
  • ABB
  • Jean Muller

UPOZORNENIE:

Požiadavky ArCADia modulu - Pre umožnenie práce s týmto modulom musíte vlastniť aj licenciu jedného zo základných ArCADia BIM systémov:

 • ArCADia LT alebo ArCADia alebo ArCADia PLUS alebo AutoCAD 2014/2015/2016/2017.
 • Ak je tento modul nainštalovaný pre AutoCAD - vyžaduje sa prítomnosť základného modulu ArCADia AC.

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY:

 • Počítač triedy Pentium (odporúča sa Intel Core i5)
 • minimálne 2GB RAM (odporúčame 16GB)
 • Asi 3 GB voľného miesta na disku pre inštaláciu
 • Grafická karta kompatibilná s DirectX 9.0 (odporúča sa 1 GB RAM)
 • OS: Windows 10 alebo Windows 8.1 alebo Windows 7