R3D3-Rama

Program R3D3-Rama 3D je určený pre stavebných inžinierov. Používa sa pre statické výpočty a dimenzovanie rovinných a priestorových prútových sústav. Vďaka praktickému a jasnému užívateľskému rozhraniu môže byť program použitý nielen pre navrch ale aj na vzdelávacie účely.

 EuroOcel

EuroOcel je dimenzačný modul pre základné oceľové prvky podľa normy: EN 1993-1-1 Eurokód 3: jún 2006

 EuroStopa

Dimenzačný modul EuroStopa bol vytvorený tak, aby navrhoval plytké základy podľa EN 1997-1 Eurokód 7 v programe 3DD3-Rama 3D v komplexnom zaťažovacom stave.

 EuroŻelbet

Dimenzačný modul EuroŻelbet je určený pre dimenzovanie rovinných a priestorových železobetónových tyčových konštrukcií podľa normy EN 1992-1-1 Eurokód 2: september 2008 v programe 3D R3D3-Rama v rovinnom a komplexnom zaťažovacom stave.

 EuroDřevo 3D

Dimenzačný modul EuroDrevo možno použiť pre rozmiestnenie rovinných a priestorových drevených konštrukcií s pravouhlými prierezmi pevného a lepeného laminovaného dreva podľa EN 1995-1-1 z roku 2010 v dvojstrannom namáhania a pri zohľadnení torzného momentu..