ArCADia-IFC umožňuje užívateľovi importovať súbory IFC (napr. z Revit a ArchiCADu) do systému ArCADia BIM, rovnako ako exportovať architektonický návrh spoločne s inštaláciami a sieťami vo formáte IFC.

Modul ArCADia-IFC umožňuje importovať telo budovy vo formáte IFC (napr. Z Revit a ArchiCADu) vrátane transformácie objektov (stien, stropov) na prvky systému ArCADia BIM. Pri importe návrhu, inštalácií a vonkajších sietí, sú prvky týchto inštalácií načítané ako 3D objekty s informáciami o ich vlastnostiach. Program exportuje návrhy systému ArCADia BIM vo formáte IFC prostredníctvom exportu tela budovy pomocou inštalácií a vonkajších sietí.

Pokiaľ bol návrh vytvorený a exportovaný správne, objekty importované zo súboru IFC budú prevedené na prvky systému ArCADia BIM alebo na 3D objekty s informáciami o ich vlastnostiach. Ak objekty nespĺňajú predpoklady systému (napr. Všetky stropy zo všetkých podlaží boli vytvorené v jednom podlaží), nemusí byť pri importe načítané.

Základné vlastnosti modulu ArCADia IFC:

 • Import súboru IFC bol zavedený ako nezávislý model projektu. Umožňuje import súboru do ľubovoľného projektu (nového alebo s existujúcou štruktúrou modelu systému ArCADia) a načítať niekoľko modelov IFC do jedného projektu. Importovaný model možno načítať použitím zjednodušeného pohľadu priemetu (iba so zobrazenou obálkou objektu) alebo s viditeľnými všetkými hranami.
 • Import súborov RVT a RFA z aplikácie Revit.
 • Riadenie IFC modelov: pridanie a odstránenie importovaných súborov.
 • Možnosť úpravy umiestnenia modelu v projektovom priestore, možnosť posunutia v rámci systému X, Y a nadmorskej výšky v m nad hladinou mora.
 • Rýchly prístup v okne vlastností ku všetkým parametrom IFC objektov uložených v zdrojovom programe.
 • Koexistencia IFC modelov a modelov systému ArCADia v jedinom projekte; vďaka čomu možno overiť už vo fáze návrhu kolízie medzi všetkými alebo vyznačenými objektami všetkých modelov existujúcich v projekte.
 • Funkcia ukladania projektu prostredníctvom projektového balíčka spolu so všetkými IFC modelmi pridanými do projektu.

UPOZORNENIE:

Požiadavky ArCADia modulu - Pre umožnenie práce s týmto modulom musíte vlastniť aj licenciu jedného zo základných ArCADia BIM systémov:

 • ArCADia LT alebo ArCADia alebo ArCADia PLUS alebo AutoCAD 2014/2015/2016/2017.
 • Ak je tento modul nainštalovaný pre AutoCAD - vyžaduje sa prítomnosť základného modulu ArCADia AC.

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY:

 • Počítač triedy Pentium (odporúča sa Intel Core i5)
 • minimálne 2GB RAM (odporúčame 16GB)
 • Asi 3 GB voľného miesta na disku pre inštaláciu
 • Grafická karta kompatibilná s DirectX 9.0 (odporúča sa 1 GB RAM)
 • OS: Windows 10 alebo Windows 8.1 alebo Windows 7