ArCADia-ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Program možno použiť na vytvorenie profesionálnej dokumentácie vnútorných nízko napäťových elektrických systémov. Program je určený pre konštruktérov elektrických a energetických zariadení.

Modul ArCADia-ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE umožňuje rýchlu a efektívnu prípravu výkresov elektrických a osvetľovacích systémov, ako aj vykonávanie overenia a výpočtov potrebných pre projektovanie.

Základné vlastnosti modulu ArCADia Elektrické inštalácie 2

 • NOVINKA: Možnosť generovať štrukturálne diagramy elektrických vedení pre návrhy elektrických systémov. Možno ľahko a rýchlo generovať schematický diagram vnútorných silových vedení medzi navrhovanými rozvádzačmi.
 • NOVINKA: Pohľad na symbol môže byť nahradený pre konkrétny objekt. Vlastné užívateľské symboly pre navrhované objekty môžu byť voľne vytvorené.
 • Výkresy vnútorných elektrických systémov možno rýchlo realizovať na základe architektonických plánov, počnúc umiestnením rozvádzačov, priradením správnych technických parametrov, usporiadaním zásuviek, osvetlením a káblovými zásuvkami na pripojenie zdrojov napájania so spotrebičmi pomocou káblov a vodičov.
 • Akonáhle je navrhnutý elektrický systém, program môže byť použitý pre výpočet skratových prúdov a skratového prúdu, zaťažovacích prúdov (1-f alebo 3-f) a poklesov napätia v jednotlivých častiach navrhnutého elektrického systému.
 • Program možno tiež použiť na generovanie vyváženia napájania - profesionálny dokument popisujúci nainštalované vybavenie a zariadenie.
 • Program možno tiež použiť na vygenerovanie výpisu materiálov použitých v návrhu.

UPOZORNENIE:

Požiadavky ArCADia modulu - Pre umožnenie práce s týmto modulom musíte vlastniť aj licenciu jedného zo základných ArCADia BIM systémov:

 • ArCADia LT alebo ArCADia alebo ArCADia PLUS alebo AutoCAD 2014/2015/2016/2017.
 • Ak je tento modul nainštalovaný pre AutoCAD - vyžaduje sa prítomnosť základného modulu ArCADia AC.

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY:

 • Počítač triedy Pentium (odporúča sa Intel Core i5)
 • minimálne 2GB RAM (odporúčame 16GB)
 • Asi 3 GB voľného miesta na disku pre inštaláciu
 • Grafická karta kompatibilná s DirectX 9.0 (odporúča sa 1 GB RAM)
 • OS: Windows 10 alebo Windows 8.1 alebo Windows 7