Stavebníctvo

ArCADia - modul Architektura

ArCADia-ARCHITEKTÚRA je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Program možno použiť na vytvorenie profesionálnej architektonickej dokumentácie. Predovšetkým je určený architektom a všetkým ktorí vytvárajú projekty a modely budov alebo rekonštrukciu.

Modul ArCADia-ARCHITEKTÚRA sa používa pre objektovo orientovanému vytváranie profesionálnych architektonických pôdorysov a rezov, pre tvorbu interaktívnych 3D náhľadov a realistickú vizualizáciu. Program ponúka špeciálne stavbárske funkcie, ako je tvorba stien, okien, dverí, základov, stropov, schodov, striech, ... automatické rezy, automatické kótovanie alebo importovanie tvarov objektov z iných programov.

ArCADia - modul Surveyor

ArCADia-SURVEYOR je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling).

Modul ArCADia-SURVEYOR pomáha pri príprave technickej dokumentácie (pôdorysy a rezy) vnútorného vbaveniaí a pri skúmaní stavby. ArCADia-SURVEYOR umožňuje bezdrôtový zber dát z elektronických meracích prístrojov pomocou technológie Bluetooth a ich priame vkladanie do systému ArCADia BIM. Pre úplné využitie programu je nutný PC počítač a diaľkomer s technológiou Bluetooth, pretože umožňuje vykonávať bezdrôtový prenos dát a výsledkov meraní.

ArCADia - modul Únikové cesty

ArCADia-ÚNIKOVÉ CESTY je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Program možno využiť na vytvorenie siete únikových ciest v budovách. Evakuačné trasy možno vizualizovať a tlačiť vo veľkostiach podľa potrieb užívateľa. Program je určený pre inžinierov, architektov a staviteľov alebo osoby zodpovedné za údržbu budov verejného záujmu.

ArCADia - modul Architektura

ArCADia-ARCHITEKTÚRA KRAJINY je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Modul rozširuje základnú funkčnosť programu ArCADia-ARCHITEKTÚRA o základné funkcie súvisiace s návrhom okolia budovy.