ArCADia-ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE PLUS je rozširujúci modul programu ArCADia-ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE

Program je určený pre konštrukciu káblových vedení, rebríkov a káblových lávok. Umožňuje tiež komunikáciu s programom Dialux, ktorý sa používa pri navrhovaní osvetľovacích zariadení.

Základné vlastnosti modulu ArCADia Elektrické inštalácie PLUS

  • Projektovanie káblových trás.
  • Výmena informácií o osvetľovacom príslušenstve s programom Dialux.
  • Jednotkové a percentuálne výpočty vyplnenia prierezu trasy.

UPOZORNENIE:

Požiadavky ArCADia modulu - Pre umožnenie práce s týmto modulom musíte vlastniť aj licenciu jedného zo základných ArCADia BIM systémov:

  • ArCADia LT alebo ArCADia alebo ArCADia PLUS alebo AutoCAD 2014/2015/2016/2017.
  • Ak je tento modul nainštalovaný pre AutoCAD - vyžaduje sa prítomnosť základného modulu ArCADia AC.

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY:

  • Počítač triedy Pentium (odporúča sa Intel Core i5)
  • minimálne 2GB RAM (odporúčame 16GB)
  • Asi 3 GB voľného miesta na disku pre inštaláciu
  • Grafická karta kompatibilná s DirectX 9.0 (odporúča sa 1 GB RAM)
  • OS: Windows 10 alebo Windows 8.1 alebo Windows 7