Elektro

ArCADia - modul Elektrické.Instalace 2

ArCADia-ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Program možno použiť na vytvorenie profesionálnej dokumentácie vnútorných nízko napäťových elektrických systémov. Program je určený pre konštruktérov elektrických a energetických zariadení.

Modul ArCADia-ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE umožňuje rýchlu a efektívnu prípravu výkresov elektrických a osvetľovacích systémov, ako aj vykonávanie overenia a výpočtov potrebných pre projektovanie.

ArCADia - modul Elektrické.Instalace PLUS

ArCADia-ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE PLUS je rozširujúci modul programu ArCADia-ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE

Program je určený pre konštrukciu káblových vedení, rebríkov a káblových lávok. Umožňuje tiež komunikáciu s programom Dialux, ktorý sa používa pri navrhovaní osvetľovacích zariadení.

ArCADia - modul Elektrické.sítě

ArCADia-ELEKTRICKÉ SIETE je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling).

Modul ArCADia-ELEKTRICKÉ SIETE umožňuje vytvárať profesionálnu dokumentáciu návrhu vonkajších sietí nízkeho napätia. Program umožňuje objektovo orientovanú tvorbu výkresov pre vonkajšie energetické siete v územných plánoch alebo prípravu užívateľských výkresov znázorňujúci napájaciu sieť od nízkonapäťového transformátora po distribučnej panel v budove.

ArCADia - modul Rozvaděče

ArCADia-ROZVÁDZAČE je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Program umožňuje vývoj odbornej technickej dokumentácie potrebnej na vytvorenie jednoduchých schém obvodu. Program je určený ako pre projektantov sietí a elektrických a energetických systémov, ako aj pre všetkých pracovníkov elektrotechnického priemyslu.

Modul ArCADia-ROZVÁDZAČE môže byť použitý na vytvorenie schémy navrhnutého rozvádzača alebo akejkoľvek schémy zapojenia a prevedenie základných technických výpočtov. Knižnicu symbolov elektrických zariadení možno použiť na návrhu elektrického systému.

ArCADia - modul Elektrické.sítě

ArCADia-SYSTÉMY OCHRANY PRED BLESKOM je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Aplikácia je určená pre projektantov domov a budov na projektovanie ochrany pred bleskom v CAD aplikáciách.