Elektro

ArCADia - modul Elektrické.Instalace 2

ArCADia-ELEKTRICKÉ INSTALACE je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling). Program lze použít k vytvoření profesionální dokumentace vnitřních nízko napěťových elektrických systémů. Program je určen pro konstruktéry elektrických a energetických zařízení.

Modul ArCADia-ELEKTRICKÉ INSTALACE umožňuje rychlou a efektivní přípravu výkresů elektrických a osvětlovacích systémů, jakož i provádění ověření a výpočtů potřebných pro projektování.

ArCADia - modul Elektrické.Instalace PLUS

ArCADia-ELEKTRICKÉ INSTALACE PLUS je rozšiřující modul programu ArCADia-ELEKTRICKÉ INSTALACE

Program je určen pro konstrukci kabelových vedení, žebříků a kabelových lávek. Umožňuje také komunikaci s programem DIALux, který se používá při navrhování osvětlovacích zařízení.

ArCADia - modul Elektrické.sítě

ArCADia-ELEKTRICKÉ SÍTĚ je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling).

Modul ArCADia-ELEKTRICKÉ SÍTĚ umožňuje vytvářet profesionální dokumentaci návrhu venkovních sítí nízkého napětí. Program umožňuje objektově orientovanou tvorbu výkresů pro venkovní energetické sítě v územních plánech nebo přípravu uživatelských výkresů znázorňující napájecí síť od nízkonapěťového transformátoru po distribuční panel v budově.

ArCADia - modul Rozvaděče

ArCADia-ROZVADĚČE je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling). Program umožňuje vývoj odborné technické dokumentace potřebné k vytvoření jednoduchých schémat obvodu. Program je určen jak pro projektanty sítí a elektrických a energetických systémů, tak i pro všechny pracovníky elektrotechnického průmyslu.

Modul ArCADia-ROZVADĚČE může být použit k vytvoření schématu navrženého rozvaděče nebo jakéhokoli schématu zapojení a provedení základních technických výpočtů. Knihovnu symbolů elektrických zařízení lze použít k návrhu elektrického systému.

ArCADia - modul Elektrické.sítě

ArCADia-SYSTÉMY OCHRANY PŘED BLESKEM e průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postavený na technologii BIM (Building Information Modeling). Aplikace je určena pro projektanty domů a budov na projektování ochrany před bleskem v CAD aplikacích.