ArCADia-ÚNIKOVÉ CESTY je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling). Program lze využít k vytvoření sítě únikových cest v budovách. Evakuační trasy lze vizualizovat a tisknout ve velikostech podle potřeb uživatele. Program je určen pro inženýry, architekty a stavitele nebo osoby odpovědné za údržbu budov veřejného zájmu.

Modul ArCADia-ÚNIKOVÉ CESTY může rychle vytvořit stavební plány včetně vizualizace evakuačních tras. Takové plány musí být k dispozici ve veřejných budovách (hotely, nákupní centra atd.), Aby pomohli lidem v tomto zařízení najít v případě požáru nebo jiné mimořádné situace nejrychlejší evakuační trasu z budovy. Uživatel může vytvořit evakuační mapy na základě stávajících plánů budov a územního rozvoje (formáty: DWG, IFC, DXF) nebo vytvořit vlastní výkresy reprezentující danou oblast pomocí nástrojů systému ArCADia. Program nabízí knihovnu symbolů a tabulek pro ochranu a evakuaci v případě požáru. Obsah knihovny lze editovat.

Základní vlastnosti modulu ArCADia Únikové cesty:

 • Vytváření a tisk evakuačních mapy na základě projektů vytvořených v ArCADia,
 • Vvytváření a tisk evakuačních map na základě projektů importovaných z jiných programů (formáty: DWG, DXF, IFC),
 • Automatické vytvoření legendy včetně popisu použitých zařízení a symbolů,
 • Libovolně měření zobrazené mapy evakuace
 • Knihovna připravených symbolů a desek v souladu s průmyslovými normami,
 • Snadno použitelné a intuitivní funkce pro barvení evakuačních cest,
 • Hotové desky, včetně postupů v případě požáru nebo nehody,
 • Intuitivní funkce pro barvení evakuačních tras.
 • Automatické funkce pro označování evakuačních cest,
 • Symboly, jejichž barvy a další funkce programu jsou v souladu s platnou evropskou normou ISO 23601.

Proč je ArCADia-ÚNIKOVÉ CESTY pro Vás užitečný?:

 • Unikátní CAD software, který na českém trhu nemá protějšek.
 • Lze ho rozšířit o konstrukční moduly pro další stavební profese.
 • V kombinaci se základním CAD programem ArCADia se jedná o plně funkční grafické prostředí pro navrhování pomocí počítače s podporu formátu DWG, kompatibilního s programem AutoCAD.
 • Program může fungovat jako nadstavba i pro pro AutoCAD 2014/2015/2016/2017.

UPOZORNĚNÍ:

Požadavky ArCADia modulu - Pro umožnění práce s tímto modulem musíte vlastnit i licenci jednoho ze základních ArCADia BIM systémů:

 • ArCADia LT nebo ArCADia nebo ArCADia PLUS nebo AutoCAD 2014/2015/2016/2017.
 • Pokud je tento modul nainstalován pro AutoCAD - vyžaduje se přítomnost základního modulu ArCADia AC.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY:

 • Počítač třídy Pentium (doporučuje se Intel Core i5)
 • minimálně 2GB RAM (doporučujeme 16GB)
 • Asi 3 GB volného místa na disku pro instalaci
 • Grafická karta kompatibilní s DirectX 9.0 (doporučuje se 1 GB RAM)
 • OS: Windows 10 nebo Windows 8.1 nebo Windows 7