ArCADia-ELEKTRICKÉ SÍTĚ je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling).

Modul ArCADia-ELEKTRICKÉ SÍTĚ umožňuje vytvářet profesionální dokumentaci návrhu venkovních sítí nízkého napětí. Program umožňuje objektově orientovanou tvorbu výkresů pro venkovní energetické sítě v územních plánech nebo přípravu uživatelských výkresů znázorňující napájecí síť od nízkonapěťového transformátoru po distribuční panel v budově.

Základní vlastnosti modulu ArCADia Elektrické sítě

 • NOVINKA: Generování strukturrálních diagramů sítí od zdroje energie až po konečný objekt. Tato funkčnost může být použita k rychlé generaci výkresu strukturálního diagramu navrhované sítě, což je nezbytné pro projektovou dokumentaci. Schéma obsahuje topologii navrhované sítě.
 • NOVINKA: Zlepšení technických výpočtů zavedením činitelů a impedančních faktorů pro zkratovou smyčku do struktury kabelového konektoru, která umožňuje zkratové výpočty vnitřního napájecího vedení od konektoru kabelu k rozvaděči v budově právě tak jako i výpočty zatížení každé části navrhované sítě.
 • NOVINKA: Možnost vytváření souřadnic průzkumu v územních plánech. Jakmile jsou zjišťovány body průzkumu, uživatel může vygenerovat zprávu o souřadnicích X a Y v souboru RTF. Funkčnost je velmi užitečná, když projektant musí předložit souřadnice průzkumu plánovaných bodů pro síťové převzetí týmu pro návrh dokumentace.
 • NOVINKA: Krabička kabelového spoje
 • NOVINKA: Možnost nahradit pohled na symbol konkrétního objektu a vytvořit uživatelské symboly pro navrhované objekty.
 • Program umožňuje objektově orientovanou tvorbu výkresů pro venkovní energetické sítě v územních plánech rozvoje, stejně jako přípravu uživatelských výkresů znázorňující napájecí síť od nízkonapěťového transformátoru po distribuční panel budovy.
 • Projektování kabelových a nadzemních elektrických vedení.
 • Rychlá a efektivní příprava návrhu připojení napájení na budovu a návrh venkovního osvětlovacího systému, např. Osvětlení ulic, silnic, parkovišť atd.
 • Pro každé naplánované elektrické vedení může uživatel vybrat ochranné zařízení pro zkrat a přetížení a to z knihovny ochranných zařízení nebo může vytvořit vlastní objekty.
 • Bohatá knihovna objektů s možností vytvářet vlastní uživatelské položky.
 • Provedení všech základních výpočtů pro síť.
 • Generování odborné technické dokumentace a výpisu materiálů použitých při návrhu pro další zpracování.

UPOZORNĚNÍ:

Požadavky ArCADia modulu - Pro umožnění práce s tímto modulem musíte vlastnit i licenci jednoho ze základních ArCADia BIM systémů:

 • ArCADia LT nebo ArCADia nebo ArCADia PLUS nebo AutoCAD 2014/2015/2016/2017.
 • Pokud je tento modul nainstalován pro AutoCAD - vyžaduje se přítomnost základního modulu ArCADia AC.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY:

 • Počítač třídy Pentium (doporučuje se Intel Core i5)
 • minimálně 2GB RAM (doporučujeme 16GB)
 • Asi 3 GB volného místa na disku pro instalaci
 • Grafická karta kompatibilní s DirectX 9.0 (doporučuje se 1 GB RAM)
 • OS: Windows 10 nebo Windows 8.1 nebo Windows 7