ArCADia LT je plně funkční, snadno ovladatelný a intuitivní CAD program, umožňující objektově orientovanou tvorbu 2D stavební dokumentace a ukládání souborů do formátu DWG. Jedná se o základní grafický návrhový nástroj pro stavební průmysl v jeho nejširším smyslu.

Základní moduly ArCADia BIM

 

Základní CAD nástroje systému ArCADia LT:

GRAFICKÉ JÁDRO

ArCADia LT umožňuje uživateli kreslit a upravovat 2D dokumenty, načítat rastrové obrázky (např. geodetické mapy), popisovat výkresy pomocí písem TrueType nebo SHX, vkládat bloky z jiných dokumentů a intuitivně vytisknout dokumentaci.

MOŽNOSTI PROGRAMU:

Intuitivní rozhraní umožňuje pracovat v souřadnicích nebo vkládat data pomocí délky a úhlů. Příkazová lišta se mění v různých fázích procesu kreslení a úpravy a nabízí v tuto chvíli nejužitečnější pomocné možnosti. Výběr funkcí, které jsou pro kreslení nejdůležitější, umožní po pořádku a jednoduše implementovat dané možnosti. Kromě toho jsou v dolní části obrazovky uvedeny nejdůležitější nástroje (zapnutí a vypnutí rastru, nástroje Ortho, nastavení objektů, správce projektu a okno 3D pohledu), což dělá jak komunikaci tak i páci s programem jednodušší a rychlejší.

Možnosti programu jsou rozšiřovány o základní funkce systému ArCADia BIM nebo o inteligentní objekty vytvářející modely budov, které jsou zkonstruovány z možností příslušných profesních modulů

 

ArCADia lt - Menu Domů

 • Práce s obrázky a PDF dokumenty
 • Práce se soubory a tisk dokumentů
 • List pro tisk je ve výchozím nastavení vložen do oblasti výkresu. Jasným a jednoduchým způsobem ukazuje, jak bude vypadat výtisk.
 • Velikost tištěného listu a měřítko tisku lze intuitivně definovat.

ArCADia lt menu kresli

 • 2D Kreslení jakýchkoliv prvků pomocí úseček, křivek, kružnic, oblouků, elips, pravidelných polygonů a obdélníků.
 • Úpravy prvků výkresu pomocí následujících nástrojů: Přesunout, Kopírovat, Měřítko, Otočit, Zrcadlit, Sloučit, Oříznout, Rozložit a Posunout. Uživatel vybírá položku, která má být změněna, a pak označuje funkci, která má být provedena.
 • Uzavřené obrysy: Kruhy, mnohoúhelníky a obdélníky mohou být volně šrafovány pomocí vzoru uvedeného v okně vlastností prvku.
 • Vytváření a ukládání bloků - skupiny prvků tvořících daný symbol. Blok je uložen v novém dokumentu a může být vložen jak do výkresu, který byl vytvořen, tak do jakéhokoli jiného výkresu. Při každém vložení bloku se program zeptá na možné měřítko a natočení.
 • Popis výkresů je vytvořen pomocí víceřádkového textu s fonty SHX a TrueType. Text je vložen do dalšího okna, které se zobrazí po povolení možností. Jeho velikost, typ písma, zarovnání a další podobné prvky jsou definovány v okně víceřádkového Textu.
 • Je možné vložit bitmapové základní mapy v populárních formátech jako JPG, BMP, TIF a PNG. K dispozici jsou zde následující nástroje: měřítko, oříznutí, změna osvětlení, kontrast a vyblednutí.

ArCADia lt menu pohledi

 • Ovládání pohledu, zoom, okna,...
 • Základní úchopy

Základní BIM nástroje systému ArCADia LT:

ArCADia lt menu system

POROVNÁNÍ DOKUMENTŮ:

 • Tento ArCADia nástroj umožňuje uživateli porovnávat modely vytvořené v systému ArCADia BIM a najít rozdíly mezi nimi.

SLUČOVÁNÍ DOKUMENTŮ:

 • Tento nástroj umožňuje do jednoho dokumentu zahrnout více návrhů různých profesních instalací.

ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO VÝKRESU:

 • Správa pohledů a zobrazených informací pomocí komplexního stromu správce projektu.
 • Automaticky vytvořený 3D pohled je k dispozici v samostatném okně a umožňuje prezentaci celého těla budovy nebo např. části podlaží.

VKLÁDÁNÍ:

 • Prvky jako stěny, okna, dveře apod. Jsou nyní vkládány pomocí inteligentních trasovacích funkcí.

3D POHLED:

 • Vkládání a úprava nastavení kamery z bodu pohledu, které lze použít k pohledu na návrh nebo k uložení pohledu.
 • Aktuální scénu lze uložit do souboru ve formátech BMP, JPG nebo PNG.

ROHOVÉ RAZÍTKO:

 • Vytváření uživatelsky definovaných rohových razítek v dialogovém okně nebo pomocí možností editace grafického pole.
 • Vložení automatických textů (převzatých z návrhu) nebo uživatelských textů do rohového razítka.
 • Ukládání rohových razítek do knihovny projektu nebo programu.

ŠABLONY:

 • Ukládání uživatelsky definovaných nastavení prvků (značky, písma, výchozí typy, výšky apod.).
 • Správce typů slouží ke správě typů používaných v dokumentu a existujících v globální knihovně. Které typy objektů budou použity lze ukládat do šablon.

ROZVRŽENÍ:

 • Skupiny prvků různých typů lze uložit do jednoho typu. Všechna připojení, velikost prvků a další parametry jednotlivých prvků lze uložit do jediného rozvržení, které lze použít v budoucích projektech. Rozvržení lze dále rozdělit tak, aby upravovalo jednotlivé prvky skupiny.

KNIHOVNA TYPŮ:

 • Vestavěná knihovna typů pro všechny prvky každého modulu.
 • Změna knihovny během návrhu uložením vytvořených typů.
 • Změna knihovny v okně knihovny přidáním, editováním a mazáním typů z globální/uživatelské knihovny nebo knihovny projektu.

KOMUNIKACE:

ArCADia BIM software nativně podpporuje DWG a DXF soubory. Navícm máte k dispozici následující možnosti importu/exportu:

 • Export výpisů do formátů RTF a CSV (tabulkového procesoru).
 • K dispozici je textový editor s názvem ArCADia-TEXT. Spouští se při exportu do RTF souboru. 
 • ArCADia-TEXT ukládá do následujících formátů: RTF, DOC, DOCX, TXT a PDF.
 • Komunikace s jinými systémy - Import : ArCon, IFC
 • Komunikace s jinými systémy - Export: ArCon, IFC, XML, OBJ

OBJEKTY:

 • Integrovaná knihovna prvků umožňuje aby byly výkresy rozkresleny s požadovanými architektonickými 2D symboly.
 • Knihovna 3D objektů umožňuje uspořádání vytvořených interiérů.
 • Katalog objektů lze rozšířit o nové knihovny.
 • Uživatelem definované objekty vytvořené pomocí 2D prvků mohou být uloženy v programové knihovně.
 • 2D a 3D objekty mohou být vloženy pod úhlem k ose Z, dané během vkládání.
 • Možnost otáčet objekty kolem os X a Y a v případě potřeby změnit symbol v pohledu.

KOLIZE (automatická detekce kolizí a průniků mezi prvky systému ArCADia BIM):

 • Mohou být volně vypsány kolize všech prvků v systému ArCADia BIM.
 • Jsou dostupné přehledné seznamy kolizí v projektových a bodových indikátorech v půdorysu a 3D zobrazení. 

ArCADiasoft je členem ITC. V programu byly použity některé zdrojové kódy IntelliCAD 8.


Systémové požadavky ArCADia LT:

 • Počítač třídy Pentium (doporučuje se Intel Core i5)
 • minimálně 2GB RAM (doporučujeme 16GB)
 • Asi 3 GB volného místa na disku pro instalaci
 • Grafická karta kompatibilní s DirectX 9.0 (doporučuje se 1 GB RAM)
 • OS: Windows 10 nebo Windows 8 nebo Windows 7