ArCADia-VENKOVNÍ PLYNOVÉ INSTALACE je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling). Program lze použít k vytvoření projektové dokumentace plynových rozvodů, včetně venkovních plynových instalací.

Modul ArCADia-VENKOVNÍ PLYNOVÉ INSTALACE Program je určen jak projektantům plynárenských sítí a systémů, tak i všem osobám spojeným s instalatérskými a montážními odvětvími v oblasti stavebnictví. Lze jej použít pro objektově orientovanou tvorbu výkresů plynových spojů a venkovních prvků plynového systému (umístěných mimo budovu nebo skupinu budov).

Návrh může být realizován na územních plánech ve formě map katastrální základny nebo vlastních výkresů uživatele představujících stávající nebo navrhovanou síť.

Poskytuje možnost automatického vytváření návrhových diagramů a podélných profilů pro trasy potrubí včetně prvků systému. Program vypočítává data potřebná pro správnou konstrukci systému z hlediska ověření správných průměrů potrubí a určení tlakových ztrát v konstrukčních částech.

Základní vlastnosti modulu ArCADia Venkovní Plynové instalace

 • Vytvoření výkresů venkovního plynovodu, pokud jde o trasy potrubí, uzavírací armatury, umístění a rozměry volně stojících a nástěnných plynových krabic.
 • Vytvoření profilů a návrhových diagramů.
 • Stanovení průtoku plynu v úsecích venkovních linek plynovodního systému.
 • Výpočet tlakových ztrát u venkovních linek plynovodního systému.
 • Ověření správnosti navrženého systému plynu.
 • Generování zpráv o návrhu.
 • Generování hotových výpisů použitého materiálu.
 • Generování hydraulických výpočtů.
 • Možnost rychlého a jednoduchého přidání databází do hlavní knihovny programů a výběr složek, které mají být použity v daném návrhu systému.
 • Generování výkazu materiálů použitých v projektu.
 • Export výkazu materiálu do rozpočtových programů.

UPOZORNĚNÍ:

Požadavky ArCADia modulu - Pro umožnění práce s tímto modulem musíte vlastnit i licenci jednoho ze základních ArCADia BIM systémů:

 • ArCADia LT nebo ArCADia nebo ArCADia PLUS nebo AutoCAD 2014/2015/2016/2017.
 • Pokud je tento modul nainstalován pro AutoCAD - vyžaduje se přítomnost základního modulu ArCADia AC.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY:

 • Počítač třídy Pentium (doporučuje se Intel Core i5)
 • minimálně 2GB RAM (doporučujeme 16GB)
 • Asi 3 GB volného místa na disku pro instalaci
 • Grafická karta kompatibilní s DirectX 9.0 (doporučuje se 1 GB RAM)
 • OS: Windows 10 nebo Windows 8.1 nebo Windows 7