ArCADia-SYSTÉMY OCHRANY PŘED BLESKEM e průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postavený na technologii BIM (Building Information Modeling). Aplikace je určena pro projektanty domů a budov na projektování ochrany před bleskem v CAD aplikacích.

Component tabModul ArCADia-SYSTÉMY OCHRANY PŘED BLESKEM umožňuje vytvoření instalačního projektu na ochranu budovy před bleskovým výbojem. Projekt se může vztahovat na bezpečnost rodinných domů, jakož i na vytvoření úplného systému ochrany před bleskem ve vícegeneračních a veřejných budovách.

Program umožňuje vytvoření projektu, kontrolu správnosti jeho realizace (spojení prvků a uzavírání okruhů), provádí potřebné výpočty v souladu s platnými normami a umožňuje připravit závěrečnou zprávu.

Tento modul rozšiřuje možnosti programu ArCADia BIM o pokročilé funkce, což znamená, že část možností modelování budov je k dispozici v programu ArCADia BIM:


UPOZORNĚNÍ:

Požadavky ArCADia modulu - Pro umožnění práce s tímto modulem musíte vlastnit i licenci jednoho ze základních ArCADia BIM systémů:

ArCADia LT nebo ArCADia nebo ArCADia PLUS .


 

 

 

Pokročilé vlastnosti modulu SYSTÉMY OCHRANY PŘED BLESKEM:

- INSTALACE NA STŘECHY A BUDOVY, INSTALACE DO TERÉNU, VÝPOČET A KONTROLA PLATNOSTI PROJEKTŮ, ZPRÁVY A SEZNAMYY