ArCADia-ELEKTRICKÉ INSTALACE je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling). Program lze použít k vytvoření profesionální dokumentace vnitřních nízko napěťových elektrických systémů. Program je určen pro konstruktéry elektrických a energetických zařízení.

Modul ArCADia-ELEKTRICKÉ INSTALACE umožňuje rychlou a efektivní přípravu výkresů elektrických a osvětlovacích systémů, jakož i provádění ověření a výpočtů potřebných pro projektování.

Základní vlastnosti modulu ArCADia Elektrické instalace 2

 • NOVINKA: Možnost generovat strukturální diagramy elektrických vedení pro návrhy elektrických systémů. Lze snadno a rychle generovat schématický diagram vnitřních silových vedení mezi navrženými rozvaděči.
 • NOVINKA: Pohled na symbol může být nahrazen pro konkrétní objekt. Vlastní uživatelské symboly pro navrhované objekty mohou být volně vytvořeny.
 • Výkresy vnitřních elektrických systémů lze rychle realizovat na základě architektonických plánů, počínaje umístěním rozvaděčů, přiřazením správných technických parametrů, uspořádáním zásuvek, osvětlením a kabelovými zásuvkami pro připojení zdrojů napájení se spotřebiči pomocí kabelů a vodičů.
 • Jakmile je navržen elektrický systém, program může být použit pro výpočet zkratových proudů a zkratového proudu, zatěžovacích proudů (1-f nebo 3-f) a poklesů napětí v jednotlivých částech navrženého elektrického systému.
 • Program lze také použít ke generování vyvážení napájaní - profesionální dokument popisující nainstalované vybavení a zařízení.
 • Program lze také použít k vygenerování výpisu materiálů použitých v návrhu. .

UPOZORNĚNÍ:

Požadavky ArCADia modulu - Pro umožnění práce s tímto modulem musíte vlastnit i licenci jednoho ze základních ArCADia BIM systémů:

 • ArCADia LT nebo ArCADia nebo ArCADia PLUS nebo AutoCAD 2014/2015/2016/2017.
 • Pokud je tento modul nainstalován pro AutoCAD - vyžaduje se přítomnost základního modulu ArCADia AC.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY:

 • Počítač třídy Pentium (doporučuje se Intel Core i5)
 • minimálně 2GB RAM (doporučujeme 16GB)
 • Asi 3 GB volného místa na disku pro instalaci
 • Grafická karta kompatibilní s DirectX 9.0 (doporučuje se 1 GB RAM)
 • OS: Windows 10 nebo Windows 8.1 nebo Windows 7