Dimenzační modul EuroStopa byl vytvořen tak, aby navrhoval mělké základy podle EN 1997-1 Eurokód 7 v programu 3DD3-Rama 3D v komplexním zatěžovacím stavu.

Vyrábí se ve formě instalace integrované do programu 3DD3-Rama 3D pro statické výpočty, což vyžaduje samostatnou licenci.

V současnosti funguje R3D3-Rama 3D a EuroStopa ve dvou konfiguracích:

 • Samostatně jako program pouze pro statické výpočty (modul EuroStopa pracuje pouze v demo verzi) - A lvyžaduje se licence pro R3D3-Rama 3D.
 • Ve spojení s modulem EuroStopa jako licence programu pro statické výpočty a dimenzování bodových základů R3D3-Rama 3D a EuroStopa.

Pro správné a úplné ovládání modulu EuroStopa musí být v systému program pro úpravu a prohlížení souborů zpráv (formát RTF), jako je MS Word (2003 a vyšší) nebo MS Word Viewer,

Program obecně může provádět následující výpočty a ověření:

 • Ověření únosnosti půdy v obou směrech na základové úrovni a horní ploše každé vrstvy půdy pro všechny zatěžovací scénáře podle normy EN 1997-1 Eurokód 7.
 • Ověření standardní podmínky týkající se velikosti excentricity.
 • Dimenzování základního bloku pro ohýbání vyvolaného tlakem půdy, vypočteného pro extrémní napětí ve směru x a y (podle EN 1992-1-1 Eurokódu 2 ), včetně ověření strukturálních podmínek pro minimální výztuž a správný výběr prutů.
 • Odolnost otáčení pro následné scenáře zavádění je ověřena.
 • Odolnost proti děrování je ověřena v charakteristických průřezech bodové základny.
 • Výpočet průměrného primárního a sekundárního sedání základového bloku ve vrstvě podloží pro všechny zatěžovací scénáře za použití napěťové metody (v souladu s Eurokódem).
 • Dimenzování vertikální a horizontální výztuže se provádí pro základy včetně správného výběru prutů.

Kromě široké škály výpočtů modul nabízí následující funkce:

 • Obsahuje piezometrickou hladinu podzemní vody.
 • Umožňuje použití dalších excentricit, když jsou umístěny reakce v základech.
 • Umožňuje výpočet vertikální reakce podpěry (Winklerův koeficient).
 • Je ergonomický a snadno se používá.