Stavebnictví

ArCADia - modul Architektura

ArCADia-ARCHITEKTURA je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling). Program lze použít k vytvoření profesionální architektonické dokumentace. Především je určen architektům a všem kteří vytvářejí projekty a modely budov nebo rekonstrukcí.

Modul ArCADia-ARCHITEKTURA se používá pro objektově orientovanému vytváření profesionálních architektonických půdorysů a řezů, pro tvorbu interaktivních 3D náhledů a realistickou vizualizaci. Program nabízí speciální stavařské funkce, jako je tvorba stěn, oken, dveří, základů, stropů, schodů, střech, ...automatické řezy, automatické kótování nebo importování tvarů objektů z jiných programů.

ArCADia - modul Surveyor

ArCADia-SURVEYOR je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postavený na technologii BIM (Building Information Modeling).

Modul ArCADia-SURVEYOR pomáhá při přípravě technické dokumentace (půdorysy a řezy) vnitřního vbavení a při zkoumání stavby. ArCADia-SURVEYOR umožňuje bezdrátový sběr dat z elektronických měřicích přístrojů pomocí technologie Bluetooth a jejich přímého vkládání do systému ArCADia BIM. Pro úplné využití programu je nutný PC počítač a dálkoměr s technologií Bluetooth, protože umožňuje provádět bezdrátový přenos dat a výsledků měření.

ArCADia - modul Únikové cesty

ArCADia-ÚNIKOVÉ CESTY je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling). Program lze využít k vytvoření sítě únikových cest v budovách. Evakuační trasy lze vizualizovat a tisknout ve velikostech podle potřeb uživatele. Program je určen pro inženýry, architekty a stavitele nebo osoby odpovědné za údržbu budov veřejného zájmu.

ArCADia - modul Architektura

ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJINY je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postavený na technologii BIM (Building Information Modeling). Modul rozšiřuje základní funkčnost programu ArCADia-ARCHITEKTURA o základní funkce související s návrhem okolí budovy.