ArCADia-ŽELEZOBETONOVÉ KOMPONENTY je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postavený na technologii BIM (Building Information Modeling). Aplikace je určena pro projektanty konstrukcí a byla navržena tak, aby maximálně podporovala uživatele při vývoji výkresů železobetonových komponentů v CAD aplikacích.

Component tabModul ArCADia-ŽELEZOBETONOVÉ KOMPONENTY je modul umožňující vkládání objektů z vyztužených betonových prvků, které jsou parametrizované LISP skriptům a poskytuje i automatické generování pohledů a řezů .

Vyztužení prvku může být upravováno a samotný prvek může být dodatečně zesílen vložením žeber volného tvaru. Seznamy výztuže je možné generovat automaticky.

Kromě použití LISP skriptů připojených k programu může uživatel také vytvářet nebo upravovat skripty železobetonových komponent.


UPOZORNĚNÍ:

Požadavky ArCADia modulu - Pro umožnění práce s tímto modulem musíte vlastnit i licenci jednoho ze základních ArCADia BIM systémů:

ArCADia LT nebo ArCADia nebo ArCADia PLUS .


 

 

 

Pokročilé vlastnosti modulu ŽELEZOBETONOVÉ KOMPONENTY:01Comp lisp

Vestavěná knihovna železobetonových komponent připravena k použití..

Možnost jednoduchého definování komponent pomocí pohledů, řezů, seznamů ocelí a detailů tyčí.

Možnost vytvářet skripty se železobetonových prvků napsáním skriptu v LISP jazyce , který je k dispozici v ArCADia systémových funkcích.

 02Comp_3dview.jpg


Náhled trojrozměrného modelu železobetonových komponent v reálném čase.

Vkládání pohledů a řezů na základě vygenerovaného trojrozměrného modelu.

 

 03Comp_stir.jpgMožnost přidat, upravit a odstranit výztuž.

Vložení tyče výztuže do pohledů a řezů.

Automatické zohlednění poloměru ohybu výztužných tyčí.

Automatická aktualizace dat ze seznamu ocel.

 

 

NA POUŽITÍ PŘED-PŘIPRAVENÉ BETONOVÉ KOMPONENTY DOSTUPNÉ V MODULU: