ArCADia-ŽELEZOBETÓNOVÉ KOMPONENTY je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Aplikácia je určená pre projektantov konštrukcií a bola navrhnutá tak, aby maximálne podporovala užívateľa pri vývoji výkresov železobetónových komponentov v CAD aplikáciách.

Component tabModul ArCADia-ŽELEZOBETÓNOVÉ KOMPONENTY je modul umožňujúci vkladanie objektov z vystužených betónových prvkov, ktoré sú parametrizované LISP skriptom a poskytuje aj automatické generovanie pohľadov a rezov.

Vystuženie prvku môže byť upravované a samotný prvok môže byť dodatočne zosilnený vložením rebier voľného tvaru. Zoznamy výstuže je možné generovať automaticky.

Okrem použitia LISP skriptov pripojených k programu môže užívateľ aj vytvárať alebo upravovať skripty železobetónových komponentov.


UPOZORNENIE:

Požiadavky ArCADia modulu - Pre umožnenie práce s týmto modulom musíte vlastniť aj licenciu jedného zo základných ArCADia BIM systémov:

ArCADia LT alebo ArCADia alebo ArCADia PLUS .


 

 

 

Pokročilé vlastnosti modulu ŽELEZOBETÓNOVÉ KOMPONENTY:01Comp lisp

Vstavaná knižnica železobetónových komponentov pripravená na použitie.

Možnosť jednoduchého definovania komponentov pomocou pohľadov, rezov, zoznamov ocelí a detailov tyčí.

Možnosť vytvárať skripty so železobetónových prvkov napísaním skriptu v LISP jazyku, ktorý je k dispozícii v ArCADia systémových funkciách.

 02Comp_3dview.jpg


Náhľad trojrozmerného modelu železobetónových komponentov v reálnom čase.

Vkladanie pohľadov a rezov na základe vygenerovaného trojrozmerného modelu.

 

 03Comp_stir.jpgMožnosť pridať, upraviť a odstrániť výstuž.

Vloženie tyče výstuže do pohľadov a rezov.

Automatické zohľadnenie polomeru ohybu výstužných tyčí.

Automatická aktualizácia údajov zo zoznamu ocelí.

 

 

NA POUŽITIE PRED-PRIPRAVENÉ BETÓNOVÉ KOMPONENTY DOSTUPNÉ V MODULE: