ArCADia-PLYNOVÉ INŠTALÁCIE je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Program možno použiť na vytvorenie projektovej dokumentácie vnútorných rozvodov plynových inštalácií.

Modul vykonáva výpočty potrebné na posúdenie riadneho návrhu systému (overenie správnych priemerov, rozsahu poklesu tlaku plynových spotrebičov proti prúdu) a vytvorenie odbornej technickej správy.

Program je určený ako pre projektantov plynárenských sietí a systémov, tak pre všetky osoby spojené s inštalatérskymi a montážnymi sektory v civilnom inžinierstve.

Základné vlastnosti modulu ArCADia Plynové inštalácie

 • Príprava výkresov plynových inštalácií na stavebných pôdorysoch, počnúc umiestnením plynovej skrine, priradením technických parametrov, vrátane parametrov plynu, usporiadanie plynových spotrebičov, meracích prístrojov špecifikácií trasy plynovodu, umiestnenie uzatváracích armatúr plynu.
 • NOVINKA: Vybavenie inštalácie plynovým filtrom a regulátorom tlaku.
 • NOVINKA: Schopnosť transformovať štandardné CAD úsečky na štruktúry plynovodu modulu ArCADia-PLYNOVÉ INŠTALÁCIE.
 • Určenie návrhovej požiadavky na plyn pre budovu zásobovanú plynom o akýchkoľvek vlastnostiach spaľovania vrátane faktorov pôsobenia.
 • Výkon výpočtov pre celkovú tlakovú stratu pre všetky trasy plynových spotrebičov a určenie minimálneho a maximálneho tlaku pred plynovým zariadením.
 • Správy a upozornenia, ktoré overujú správne výpočty a navrhovanej plynárenskej systémy.
 • Vypracovanie výpočtových diagramov pre všetky trasy dodávok plynu a plynových spotrebičov, vrátane možnosti ich sprehľadnenia.
 • NOVINKA: Automatické vytvorenie výkresu vývoja celej navrhnutej plynovej inštalácie alebo jej časti. Automatické vytvorenie axonometrického výkresu celej navrhnuté plynovej inštalácie alebo akejkoľvek jej časti. Možnosť vložiť armatúry priamo do axonometrického výkresu s automatickým zaradením do pohľadu a prehľadov.
 • Automatické vytváranie rozširujúcich výkresov navrhnutého plynovodu.
 • NOVINKA: Automatické vytváranie sady spojovacích tvaroviek v závislosti na type pripojenia v bodoch napojenia a bodoch prívodov, vrátane možnosti ich úpravy.
 • Generovanie výpočtov obsahujúcich úseky plynových strát v jednotlivých konštrukčných sekciách, vrátane možnosti prispôsobenia diagramov prierezov priamo vo výpočtovej tabuľke a automatická modifikáciu priemerov na výkrese.
 • Generovanie hotových výpisov použitého materiálu.
 • Možnosť rýchleho a jednoduchého pridania databáz do hlavnej knižnice programov a výber zložiek, ktoré majú byť použité v danom návrhu systému.
 • 3D náhľad na systémy plynovej inštalácie, uľahčujúce opravu trasy potrubia eviditeľného v pôdoryse
 • Export výkazov materiálu, zoznamov položiek a zostáv vo formáte RTF (napr. Do programu Microsoft Word).
 • NOVINKA: Export výpisu materiálu vo formáte CSV (napr. Do programu Microsoft Excel) a do programu Ceninwest.

UPOZORNENIE:

Požiadavky ArCADia modulu - Pre umožnenie práce s týmto modulom musíte vlastniť aj licenciu jedného zo základných ArCADia BIM systémov:

 • ArCADia LT alebo ArCADia alebo ArCADia PLUS alebo AutoCAD 2014/2015/2016/2017.
 • Ak je tento modul nainštalovaný pre AutoCAD - vyžaduje sa prítomnosť základného modulu ArCADia AC.

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY:

 • Počítač triedy Pentium (odporúča sa Intel Core i5)
 • minimálne 2GB RAM (odporúčame 16GB)
 • Asi 3 GB voľného miesta na disku pre inštaláciu
 • Grafická karta kompatibilná s DirectX 9.0 (odporúča sa 1 GB RAM)
 • OS: Windows 10 alebo Windows 8.1 alebo Windows 7