ArCADia LT

ArCADia LT je plne funkčný, ľahko ovládateľný a intuitívny CAD program, umožňujúci objektovo orientovanú tvorbu 2D stavebnej dokumentácie a ukladanie súborov do formátu DWG. Ide o základný grafický návrhársky nástroj pre stavebný priemysel v jeho najširšom zmysle.

ArCADia

ArCADia je program podporujúci 2D aj 3D navrhovanie vrátane plného renderu. Má všetky funkcie ArCADia LT a navyše je doplnený o plnú podporu vytvárania a úprav štandardných 2D a 3D výkresov, podporuje externé referencie aj výkresový priestor, má pokročilú podporu hladín (samostatné riadenie farieb, priehľadnosti, typu čiary ... pre každý výrez výkresového priestoru) a umožňuje fotorealistické vizualizácie a rendrovanie vrátane materiálov, odrazov a osvetlenie. Jedná sa o plnohodnotný pokrokový DWG CAD systém.

ArCADia Plus

Software ArCADia PLUS je program podporujúci plné 2D aj 3D navrhovanie a editáciu vrátane plného renderu a má všetky funkcie ArCADia LT aj ArCADia a naviac je rozšírený o možnosti vytvárania a plnej editácie ACIS telies. Súbory ACIS sú založené na formáte blokového modelovania vyvinutom spoločnosťou Spatial Technology Inc. AtCADia PLUS Umožňuje presné spracovanie telies, penetráciu, súčty, rozdiely atď a disponuje aj Importom a exportom ACIS súborov vo formáte SAT. Jedná sa o komplexné pokrokový DWG CAD systém.

ArCADia AC

ArCADia AC je doplnok k softvéru AutoCAD, ktorý umožňuje vkladanie a komunikáciu základných funkcií systémov ArCADia so softvérom Autodesku - AutoCAD. Táto špeciálna verzia systému, umožňuje inštaláciu ArCADia modulov na najrozšírenejšie DWG CAD systém - AutoCAD.