ArCADia-SURVEYOR je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling).

Modul ArCADia-SURVEYOR pomáha pri príprave technickej dokumentácie (pôdorysy a rezy) vnútorného vbaveniaí a pri skúmaní stavby. ArCADia-SURVEYOR umožňuje bezdrôtový zber dát z elektronických meracích prístrojov pomocou technológie Bluetooth a ich priame vkladanie do systému ArCADia BIM. Pre úplné využitie programu je nutný PC počítač a diaľkomer s technológiou Bluetooth, pretože umožňuje vykonávať bezdrôtový prenos dát a výsledkov meraní.

ArCADia-SURVEYOR spolupracuje s týmito elektronickými meracími zariadeniami:

 • Leica DISTO A6,
 • Leica DISTO D8
 • Leica DISTO D3a BT
 • Leica DISTO D510 BT (len pre Windows 8.1 a Windows 10!)
 • Leica DISTO D810 BT (len pre Windows 8.1 a Windows 10!)
 • Bosch: Professional GLM 100C.

Prečo má ArCADia-SURVEYOR pre Vás cenu:

 • Príprava 3D výkresov miestností na základe údajov získaných z elektronických meracích prístrojov vybavených technológiou Bluetooth:
  • Leica DISTO A6,
  • Leica DISTO D8
  • Leica DISTO D3a BT,
  • Bosch: Profesionálne GLM 100C.
 • Práce na výkrese priamo v CAD programe vo formáte DWG, vrátane možnosti okamžitej opravy.
 • Program má inovatívnea autorské riešenia, ktoré jednoducho spoja namerané a odmerané miestnosti do plánov celej úrovne na mieste.
 • V kombinácii so základným CAD modulom ArCADia - ponúka program plne funkčné grafické CAD prostredie, umožňujúce prípravu výkresov vo formáte DWG i bez diaľkomeru.

UPOZORNENIE:

Požiadavky ArCADia modulu - Pre umožnenie práce s týmto modulom musíte vlastniť aj licenciu jedného zo základných ArCADia BIM systémov:

 • ArCADia LT alebo ArCADia alebo ArCADia PLUS alebo AutoCAD 2014/2015/2016/2017.
 • Ak je tento modul nainštalovaný pre AutoCAD - vyžaduje sa prítomnosť základného modulu ArCADia AC.

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY:

 • Počítač triedy Pentium (odporúča sa Intel Core i5)
 • minimálne 2GB RAM (odporúčame 16GB)
 • Asi 3 GB voľného miesta na disku pre inštaláciu
 • Grafická karta kompatibilná s DirectX 9.0 (odporúča sa 1 GB RAM)
 • OS: Windows 10 alebo Windows 8.1 alebo Windows 7