Nástroje

ArCADia - modul IFC

ArCADia-IFC umožňuje užívateľovi importovať súbory IFC (napr. z Revit a ArchiCADu) do systému ArCADia BIM, rovnako ako exportovať architektonický návrh spoločne s inštaláciami a sieťami vo formáte IFC.

ArCADia - modul 3D maker

ArCADia-3D MAKER ukladá 3D BIM projekt zo systému ArCADia BIM a umožní jeho prezeranie vašimi partneri bez systému ArCADia

ArCADia - modul 3D Viewer

ArCADia-3D VIEWER je nezávislá aplikácia umožňujúca užívateľovi zobraziť 3D projekt a vykonať 3D prechádzku okolo neho bez nutnosti inštalácie systému ArCADia.

    ArCADia - modul Text

ArCADia-TEXT je nový prehliadač súborov RTF, ktorý je súčasťou programu. Prehliadač sa otvára automaticky pri exporte súboru vo formáte RTF, má schopnosť editovať zoznamy tlače, tlačiť, vkladať rastrové obrázky a ukladať do formátu RFT, DOC, DOCX, PDF a TXT.