ArCADia-3D VIEWER je nezávislá aplikácia umožňujúca užívateľovi zobraziť 3D projekt a vykonať 3D prechádzku okolo neho bez nutnosti inštalácie systému ArCADia.

ArCADia-3D VIEWER však neumožňuje zobrazované projekty zmeniť. ArCADia-3D Viewer môže byť tiež vstavaný do prezentácie uloženej pomocou ArCADia-3D MAKER a môže byť spustený s projektom vytvoreným v systéme ArCADia BIM.

Základné vlastnosti programu ArCADia 3D Viewer:

  • Otvorí .a3d súbory obsahujúce 3D prezentáciu,
  • Umožňuje prezeranie budovy s vybranými textúrami alebo farbami vrstiev,
  • Umožňuje glazovanie zvoleného radu prvkov (elektrické, kanalizačné, plynové atď.), Aby bol projekt prehľadnejší,
  • Projekt možno prezerať v stromových režimoch: režime preletu a režime chôdza.

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY:

  • Počítač triedy Pentium (odporúča sa Intel Core i5)
  • minimálne 2GB RAM (odporúčame 16GB)
  • Asi 3 GB voľného miesta na disku pre inštaláciu
  • Grafická karta kompatibilná s DirectX 9.0 (odporúča sa 1 GB RAM)
  • OS: Windows 10 alebo Windows 8.1 alebo Windows 7