Dimenzačný modul EuroŻelbet je určený pre dimenzovanie rovinných a priestorových železobetónových tyčových konštrukcií podľa normy EN 1992-1-1 Eurokód 2: september 2008 v programe 3D R3D3-Rama v rovinnom a komplexnom zaťažovacom stave.

Vyrába sa vo forme inštalácie integrovanej do programu 3DD3-Rama 3D pre statické výpočty, čo vyžaduje samostatnú licenciu.

Ako súčasť overenia stavu medzných a prevádzkových limitov program vykonáva nasledujúce výpočty:

 • Výpočet primárnej výstužnej plochy pre obojsmerné ohýbanie, excentrické tlačenie, excentrické napätie a skrútenie vrátane maximálnych kolmých trhlín.
 • Výpočet priečnej výstuže (strmienkami) pre obojsmerné strihové a torzné zaťaženie.
 • Výpočet obojsmernej deformácie v stave tvorby trhlín.

V programe sú dimenzované nasledujúce typy prierezov: kruhové, obdĺžnikové, uhlové, T profily, I profily, C profily a Z profily.

Vlastnosti programu:

 • Užívateľ môže vytvoriť akékoľvek definície typu dimenzovania (pokrývajúce základné nastavenie parametrov výstuže), ktoré môžu byť použité v akomkoľvek návrhu.
 • Široký výber typov primárnych výstuží: optimálne, rovnomerné, symetrické, rozložené v dvoch radoch, obmedzené len na časť hlavného prierezu.
 • Automatické nastavenie krytia výstuže na základe triedy expozície.
 • Rozdelenie železobetónových prvkov do vybraného počtu zón rovnaké výstuže pre primárnu a priečnu výstuž.
 • Zohľadnenie základných štrukturálnych podmienok pre rozdelenie výstuže do prvkov.
 • Automatická voľba počtu vystužovacích zón pre strih.
 • Automatické overenie obálky vonkajších síl vo všetkých charakteristických bodoch dimenzovaného prvku.
 • Správa o dimenzovaní vo forme manuálnych výpočtov obsahujúce všetky výsledky vo formáte RTF (MS Word).