ArCADia-3D MAKER ukladá 3D BIM projekt zo systému ArCADia BIM a umožní jeho prezeranie vašimi partneri bez systému ArCADia

Program ArCADia má nasledujúce moduly:

  • ArCADia-3D MAKER, ktorý má možnosť uložiť 3D projekt.
  • ArCADia-3D VIEWER, ktorý umožňuje užívateľovi zobraziť 3D projekt bez nutnosti inštalácie systému ArCADia.

Existujú dve možnosti pre uloženie prezentácie projektu: s alebo bez prehliadača ArCADia-3D VIEWER. Prehliadač, tj. ArCADia-3D VIEWER, možno stiahnuť z webových stránok a nainštalovať ho nezávisle na softvéri ArCADia BIM.


UPOZORNENIE:

Požiadavky ArCADia modulu - Pre umožnenie práce s týmto modulom musíte vlastniť aj licenciu jedného zo základných ArCADia BIM systémov:

  • ArCADia LT alebo ArCADia alebo ArCADia PLUS alebo AutoCAD 2014/2015/2016/2017.
  • Ak je tento modul nainštalovaný pre AutoCAD - vyžaduje sa prítomnosť základného modulu ArCADia AC.

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY:

  • Počítač triedy Pentium (odporúča sa Intel Core i5)
  • minimálne 2GB RAM (odporúčame 16GB)
  • Asi 3 GB voľného miesta na disku pre inštaláciu
  • Grafická karta kompatibilná s DirectX 9.0 (odporúča sa 1 GB RAM)
  • OS: Windows 10 alebo Windows 8.1 alebo Windows 7