ArCADia - modul Architektura

ArCADia-ARCHITEKTÚRA je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Program možno použiť na vytvorenie profesionálnej architektonickej dokumentácie. Predovšetkým je určený architektom a všetkým ktorí vytvárajú projekty a modely budov alebo rekonštrukciu.

Modul ArCADia-ARCHITEKTÚRA sa používa pre objektovo orientovanému vytváranie profesionálnych architektonických pôdorysov a rezov, pre tvorbu interaktívnych 3D náhľadov a realistickú vizualizáciu. Program ponúka špeciálne stavbárske funkcie, ako je tvorba stien, okien, dverí, základov, stropov, schodov, striech, ... automatické rezy, automatické kótovanie alebo importovanie tvarov objektov z iných programov.

ArCADia - modul Surveyor

ArCADia-SURVEYOR je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling).

Modul ArCADia-SURVEYOR pomáha pri príprave technickej dokumentácie (pôdorysy a rezy) vnútorného vbaveniaí a pri skúmaní stavby. ArCADia-SURVEYOR umožňuje bezdrôtový zber dát z elektronických meracích prístrojov pomocou technológie Bluetooth a ich priame vkladanie do systému ArCADia BIM. Pre úplné využitie programu je nutný PC počítač a diaľkomer s technológiou Bluetooth, pretože umožňuje vykonávať bezdrôtový prenos dát a výsledkov meraní.

ArCADia - modul Únikové cesty

ArCADia-ÚNIKOVÉ CESTY je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Program možno využiť na vytvorenie siete únikových ciest v budovách. Evakuačné trasy možno vizualizovať a tlačiť vo veľkostiach podľa potrieb užívateľa. Program je určený pre inžinierov, architektov a staviteľov alebo osoby zodpovedné za údržbu budov verejného záujmu.

ArCADia - modul Architektura

ArCADia-ARCHITEKTÚRA KRAJINY je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Modul rozširuje základnú funkčnosť programu ArCADia-ARCHITEKTÚRA o základné funkcie súvisiace s návrhom okolia budovy.

ArCADia - modul Elektrické.Instalace 2

ArCADia-ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Program možno použiť na vytvorenie profesionálnej dokumentácie vnútorných nízko napäťových elektrických systémov. Program je určený pre konštruktérov elektrických a energetických zariadení.

Modul ArCADia-ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE umožňuje rýchlu a efektívnu prípravu výkresov elektrických a osvetľovacích systémov, ako aj vykonávanie overenia a výpočtov potrebných pre projektovanie.

ArCADia - modul Elektrické.Instalace PLUS

ArCADia-ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE PLUS je rozširujúci modul programu ArCADia-ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE

Program je určený pre konštrukciu káblových vedení, rebríkov a káblových lávok. Umožňuje tiež komunikáciu s programom Dialux, ktorý sa používa pri navrhovaní osvetľovacích zariadení.

ArCADia - modul Elektrické.sítě

ArCADia-ELEKTRICKÉ SIETE je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling).

Modul ArCADia-ELEKTRICKÉ SIETE umožňuje vytvárať profesionálnu dokumentáciu návrhu vonkajších sietí nízkeho napätia. Program umožňuje objektovo orientovanú tvorbu výkresov pre vonkajšie energetické siete v územných plánoch alebo prípravu užívateľských výkresov znázorňujúci napájaciu sieť od nízkonapäťového transformátora po distribučnej panel v budove.

ArCADia - modul Rozvaděče

ArCADia-ROZVÁDZAČE je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Program umožňuje vývoj odbornej technickej dokumentácie potrebnej na vytvorenie jednoduchých schém obvodu. Program je určený ako pre projektantov sietí a elektrických a energetických systémov, ako aj pre všetkých pracovníkov elektrotechnického priemyslu.

Modul ArCADia-ROZVÁDZAČE môže byť použitý na vytvorenie schémy navrhnutého rozvádzača alebo akejkoľvek schémy zapojenia a prevedenie základných technických výpočtov. Knižnicu symbolov elektrických zariadení možno použiť na návrhu elektrického systému.

ArCADia - modul Elektrické.sítě

ArCADia-SYSTÉMY OCHRANY PRED BLESKOM je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Aplikácia je určená pre projektantov domov a budov na projektovanie ochrany pred bleskom v CAD aplikáciách.

ArCADia - modul Telekomunikační sítě

ArCADia-TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Program umožňuje vytváranie profesionálne priemyslovej dokumentácie pre návrhy vonkajších telekomunikačných sietí (optické a medené médiá). Program je určený pre konštruktérov vonkajších telekomunikačných sietí a pre konštrukčné spoločností, ktoré vyrábajú sieťové koncepty, priemyselné výkresy, vykonávajú inventarizáciu existujúcich sietí a pre všetky odvetvia spojené s telekomunikačným priemyslom

ArCADia - modul Telekomunikační sítě MINI

ArCADia-TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE MINI je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling).

Modul ArCADia-TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE MINI umožňuje vývoj projektovej dokumentácie pre vonkajšie optické a medené telekomunikačné siete. Program je určený primárne pre konštruktérov vonkajších telekomunikačných sietí a pre konštrukčné a zmluvné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú vývojom sieťových konceptov, tvorbou výkresov špecifických pre daný priemysel, zostavovaním súpisu existujúcej siete a pre všetky osoby pracujúce v telekomunikačnom priemysle.

ArCADia - modul Plynové instalace

ArCADia-PLYNOVÉ INŠTALÁCIE je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Program možno použiť na vytvorenie projektovej dokumentácie vnútorných rozvodov plynových inštalácií.

Modul vykonáva výpočty potrebné na posúdenie riadneho návrhu systému (overenie správnych priemerov, rozsahu poklesu tlaku plynových spotrebičov proti prúdu) a vytvorenie odbornej technickej správy.

ArCADia - modul Venkovní Plynové instalace

ArCADia-VONKAJŠIE PLYNOVÉ INŠTALÁCIE je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Program možno použiť na vytvorenie projektovej dokumentácie plynových rozvodov, vrátane vonkajších plynových inštalácií.

Modul ArCADia-VONKAJŠIE PLYNOVÉ INŠTALÁCIE je určený ako projektantom plynárenských sietí a systémov, tak aj všetkým osobám spojeným s inštalatérskymi a montážnymi sektormi v oblasti stavebníctva. Možno ho použiť pre objektovo orientovanú tvorbu výkresov plynových spojov a vonkajších prvkov plynového systému (umiestnených mimo budovy alebo skupiny budov).

ArCADia - modul Instalace vytápění

ArCADia-INŠTALÁCIE VYKUROVANIA je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Program umožňuje vytvárať odbornú technickú dokumentáciu vnútorných vykurovacích sústav a zariadení v budovách pomocou technológie BIM. Tiež automaticky generuje axonometrické pohľady, výpisy a výpočty potrebné na vypracovanie projektovej dokumentácie. Umožňuje vkladanie konštrukčných prvkov výkresu na stavebné základy so súčasným vytváraním výpočtových schém a generovaním axonometrických pohľadov. Je určený pre projektantov vnútorných sanitárnych zariadení.

ArCADia - modul Instalace vodovodů

ArCADia-INŠTALÁCIE VODOVODOV je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Program možno využiť na vytvorenie odbornej technickej dokumentácie vnútorných systémov zásobovania vodou v budove. Program je určený pre konštruktérov vnútorných kanalizačných systémov.

ArCADia - modul Kanalizace

ArCADia-KANALIZÁCIA je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Program možno použiť na vytvorenie profesionálnej konštrukčnej dokumentácie drenážnych systémov na architektonických výkresoch. Program je určený pre konštruktérov vnútorných odvodňovacích systémov.

ArCADia - modul Kanalizace

ArCADia-Kanalizačné siete je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Aplikácia je určená pre komplexný návrh konvenčných gravitačných a prečerpávacích kanalizačných systémov v CAD aplikáciách.

ArCADia - modul Železobetonové sloupy

ArCADia-ŽELEZOBETÓNOVÉ STĹPY je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Aplikácia je určená pre projektantov konštrukcií a bola navrhnutá tak, aby maximálne podporovala užívateľa pri vývoji výkresov železobetónových stĺpov v CAD aplikáciách.

ArCADia - modul Železobetonové desky

ArCADia-ŽELEZOBETÓNOVÉ DOSKY je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Program je určený stavebným inžinierom. Účelom aplikácie je poskytnúť maximálnu podporu užívateľovi pri vývoji detailných konštrukčných výkresov železobetónových dosiek v CAD programe.

ArCADia - modul Železobetonové sloupy

ArCADia-ŽELEZOBETÓNOVÉ KOMPONENTY je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Aplikácia je určená pre projektantov konštrukcií a bola navrhnutá tak, aby maximálne podporovala užívateľa pri vývoji výkresov železobetónových komponentov v CAD aplikáciách.