ArCADia-SYSTÉMY OCHRANY PRED BLESKOM je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Aplikácia je určená pre projektantov domov a budov na projektovanie ochrany pred bleskom v CAD aplikáciách.

Component tabModul ArCADia-SYSTÉMY OCHRANY PRED BLESKOM umožňuje vytvorenie inštalačného projektu na ochranu budovy pred bleskovým výbojom. Projekt sa môže vzťahovať na bezpečnosť rodinných domov, ako aj na vytvorenie úplného systému ochrany pred bleskom vo viacgeneračných a verejných budovách.

Program umožňuje vytvorenie projektu, kontrolu správnosti jeho realizácie (spojenie prvkov a uzatváranie okruhov), vykonáva potrebné výpočty v súlade s platnými normami a umožňuje pripraviť záverečnú správu.

Tento modul rozširuje možnosti programu ArCADia BIM o pokročilé funkcie, čo znamená, že časť možností modelovania budov je k dispozícii v programe ArCADia BIM:


UPOZORNENIE:

Požiadavky ArCADia modulu - Pre umožnenie práce s týmto modulom musíte vlastniť aj licenciu jedného zo základných ArCADia BIM systémov:

ArCADia LT alebo ArCADia alebo ArCADia PLUS .


 

 

 

Pokročilé vlastnosti modulu SYSTÉMY OCHRANY PRED BLESKOM:

- INŠTALÁCIA NA STRECHY A BUDOVY, INŠTALÁCIA DO TERÉNU, VÝPOČET A KONTROLA PLATNOSTI PROJEKTOV, SPRÁVY A ZOZNAMY