ArCADia-ÚNIKOVÉ CESTY je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Program možno využiť na vytvorenie siete únikových ciest v budovách. Evakuačné trasy možno vizualizovať a tlačiť vo veľkostiach podľa potrieb užívateľa. Program je určený pre inžinierov, architektov a staviteľov alebo osoby zodpovedné za údržbu budov verejného záujmu.

Modul ArCADia-únikové cesty môže rýchlo vytvoriť stavebné plány vrátane vizualizácie evakuačných trás. Takéto plány musia byť k dispozícii vo verejných budovách (hotely, nákupné centrá atď.), aby pomohli ľuďom v tomto zariadení nájsť v prípade požiaru alebo inej mimoriadnej situácie najrýchlejšiu evakuačné trasu z budovy. Užívateľ môže vytvoriť evakuačné mapy na základe existujúcich plánov budov a územného rozvoja (formáty: DWG, IFC, DXF) alebo vytvoriť vlastné výkresy reprezentujúci danú oblasť pomocou nástrojov systému ArCADia. Program ponúka knižnicu symbolov a tabuliek pre ochranu a evakuáciu v prípade požiaru. Obsah knižnice je možné editovať.

Základné vlastnosti modulu ArCADia Únikové cesty:

 • Vytváranie a tlač evakuačných máp na základe projektov vytvorených v ArCADia,
 • Vvytváranie a tlač evakuačných máp na základe projektov importovaných z iných programov (formáty: DWG, DXF, IFC),
 • Automatické vytvorenie legendy vrátane opisu použitých zariadení a symbolov,
 • Ľubovoľne meranie zobrazenej mapy evakuácie
 • Knižnica pripravených symbolov a dosiek v súlade s priemyselnými normami,
 • Ľahko použiteľné a intuitívne funkcie pre farbenie evakuačných ciest,
 • Hotové dosky, vrátane postupov v prípade požiaru alebo nehody,
 • Intuitívne funkcie pre farbenie evakuačných trás.
 • Automatické funkcie pre označovanie evakuačných ciest,
 • Symboly, ktorých farby a ďalšie funkcie programu sú v súlade s platnou európskou normou ISO 23601.

Prečo je ArCADia-únikové cesty pre Vás užitočný:

 • Unikátny CAD softvér, ktorý na slovenskom trhu nemá náprotivok.
 • Možno ho rozšíriť o konštrukčné moduly pre ďalšie stavebné profesie.
 • V kombinácii so základným CAD programom ArCADia sa jedná o plne funkčné grafické prostredie pre navrhovanie pomocou počítača s podporu formátu DWG, kompatibilného s programom AutoCAD.
 • Program môže fungovať ako nadstavba aj pre pre AutoCAD 2014/2015/2016/2017.

UPOZORNENIE:

Požiadavky ArCADia modulu - Pre umožnenie práce s týmto modulom musíte vlastniť aj licenciu jedného zo základných ArCADia BIM systémov:

 • ArCADia LT alebo ArCADia alebo ArCADia PLUS alebo AutoCAD 2014/2015/2016/2017.
 • Ak je tento modul nainštalovaný pre AutoCAD - vyžaduje sa prítomnosť základného modulu ArCADia AC.

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY:

 • Počítač triedy Pentium (odporúča sa Intel Core i5)
 • minimálne 2GB RAM (odporúčame 16GB)
 • Asi 3 GB voľného miesta na disku pre inštaláciu
 • Grafická karta kompatibilná s DirectX 9.0 (odporúča sa 1 GB RAM)
 • OS: Windows 10 alebo Windows 8.1 alebo Windows 7