ArCADia-ARCHITEKTÚRA KRAJINY je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Modul rozširuje základnú funkčnosť programu ArCADia-ARCHITEKTÚRA o základné funkcie súvisiace s návrhom okolia budovy.

Component tabModul ArCADia-ARCHITEKTÚRA KRAJINY umožňuje vkladanie vodných nádrží aj záhradných jazierkok a bazénov do projektu, pričom program poskytuje aj ďalšie vymoženosti súvisiace s projektovaním budov. Pomocou funkcií modulu ArCADia-ARCHITEKTÚRA KRAJINY môžete označiť plochu pozemku oplotením a vložiť ju do terénu určiť chodníky alebo kvetinové záhony, a možnosť vkladania rastlín dokončuje celý proces. V tejto fáze program neobsahuje všetky základné rastliny, obsahuje základné typy, ktoré postačujú na vytvorenie koncepcie okolia budovy. Program tiež generuje zoznam použitých rastlín.

Dôležitým doplnkom modulu ArCADia-ARCHITEKTÚRA KRAJINY je aj ďalšia knižnica objektov 3D LANDSCAPE ARCHITECTURE. Obsahuje 236 vysoko kvalitných 3D objektov, ktoré sú užitočné pri navrhovaní okolia rodinných a viacčlenných jednotiek, oblastí mestských štvrtí a mestského priestoru všeobecne.

Tento modul rozširuje možnosti programu ArCADia BIM o pokročilé funkcie, čo znamená, že časť možností modelovania budov je k dispozícii v programe ArCADia BIM:


UPOZORNENIE:

Požiadavky ArCADia modulu - Pre umožnenie práce s týmto modulom musíte vlastniť aj licenciu jedného zo základných ArCADia BIM systémov:

ArCADia LT alebo ArCADia alebo ArCADia PLUS .


 

 

 

Pokročilé vlastnosti modulu ARCHITEKTÚRA KRAJINY: Oblasti, Stromy, Zábradlia, Rezervoáre, Otvory v zemi, Bazény...