ArCADia-TEXT je nový prehliadač súborov RTF, ktorý je súčasťou programu. Prehliadač sa otvára automaticky pri exporte súboru vo formáte RTF, má schopnosť editovať zoznamy tlače, tlačiť, vkladať rastrové obrázky a ukladať do formátu RFT, DOC, DOCX, PDF a TXT.


UPOZORNENIE:

Požiadavky ArCADia modulu - Pre umožnenie práce s týmto modulom musíte vlastniť aj licenciu jedného zo základných ArCADia BIM systémov:

  • ArCADia LT alebo ArCADia alebo ArCADia PLUS alebo AutoCAD 2014/2015/2016/2017.
  • Ak je tento modul nainštalovaný pre AutoCAD - vyžaduje sa prítomnosť základného modulu ArCADia AC.

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY:

  • Počítač triedy Pentium (odporúča sa Intel Core i5)
  • minimálne 2GB RAM (odporúčame 16GB)
  • Asi 3 GB voľného miesta na disku pre inštaláciu
  • Grafická karta kompatibilná s DirectX 9.0 (odporúča sa 1 GB RAM)
  • OS: Windows 10 alebo Windows 8.1 alebo Windows 7