Software ArCADia PLUS je program podporujúci plné 2D aj 3D navrhovanie a editáciu vrátane plného renderu a má všetky funkcie ArCADia LT aj ArCADia a naviac je rozšírený o možnosti vytvárania a plnej editácie ACIS telies. Súbory ACIS sú založené na formáte blokového modelovania vyvinutom spoločnosťou Spatial Technology Inc. AtCADia PLUS Umožňuje presné spracovanie telies, penetráciu, súčty, rozdiely atď a disponuje aj Importom a exportom ACIS súborov vo formáte SAT. Jedná sa o komplexné pokrokový DWG CAD systém.

Základné moduly ArCADia BIM

 

Základné CAD nástroje systému ArCADia PLUS:

ROZŠÍRENÉ GRAFICKÉ JADRO

ArCADia PLUS umožňuje užívateľovi používať všetky štandardné funkcie DWG kompatibilných CAD systémov a disponuje plným grafickým ribbonovýcm rozhraním obsahujúcim príkazový riadok, k dispozícii je prieskumník podobný DesignCentru AutoCADu, umožňuje prácu v pravouhlých i polarnych súradniciach, ma k dispozicii textové a kótovacie štýly aj šrafy, kóty úchopy ... rovnako ako AutoCAD.

PLNÁ PERSONALIZÁCIA SOFTVÉRU

Má zabudovaný prekladač programovacieho jazyka LISP umožňujúce načítanie aplikácií vyvinutých v iných jazykoch a okrem toho možno funkcie softvéru rozšíriť pridaním SDS, DRX a IRX doplnkov.

MOŽNOSTI PROGRAMU:

Intuitívne známe rozhranie umožňuje pracovať podobným spôsobom ako u iných DWG kompatibilných CAD programov, vrátane podpory príkazového riadka, obrázkov, externých referencií a ostatných funkcií vďaka čomu máte okrem BIM systému k dispozícii aj plnohodnotní DWG CAD systém.

Možnosti programu sú rozširované o základné funkcie systému ArCADia BIM alebo o inteligentné objekty vytvárajúce modely budov, ktoré sú skonštruované z možností príslušných profesijných modulov

 ArCADia en ikony

 • Plnohodnotný DWG kompatibilný CAD program s podporou práce s rastrovými obrázkami, a PDF aj DGN dokumentami
 • Podpora výkresového priestoru
 • Kompletné 2D kreslenie a úpravy všetkých typov prvkov štandardným známym spôsobom.
 • Kompletné 3D kreslenie a úpravy všetkých typov prvkov štandardným známym spôsobom.
 • Textové štýly, kótovacie štýly, šrafy, typy čiar, bloky, externé referencie ... plná podpora rozšírených vlastností hladín

Základné BIM nástroje systému ArCADia PLUS:

ArCADia menu system

POROVNANIE DOKUMENTOV:

 • Tento ArCADia nástroj umožňuje užívateľovi porovnávať modely vytvorené v systéme ArCADia BIM a nájsť rozdiely medzi nimi.

ZLUČOVANIE DOKUMENTOV:

 • Tento nástroj umožňuje do jedného dokumentu zahrnúť viac návrhov rôznych profesijných inštalácií.

SPRÁVA STAVEBNÉHO VÝKRESU:

 • Správa pohľadov a zobrazených informácií pomocou komplexného stromu správcu projektu.
 • Automaticky vytvorený 3D pohľad je k dispozícii v samostatnom okne a umožňuje prezentáciu celého tela budovy alebo napr. časti podlažia.

VKLADANIE:

 • Prvky ako steny, okná, dvere a pod. Sú teraz vkladané pomocou inteligentných trasovacích funkcií.

3D POHĽAD:

 • Vkladanie a úprava nastavenia kamery z bodu pohľadu, ktoré možno použiť k pohľadu na návrh alebo na uloženie pohľadu.
 • Aktuálnu scénu môžete uložiť do súboru vo formátoch BMP, JPG alebo PNG.

ROHOVÁ PEČIATKA:

 • Vytváranie užívateľsky definovaných rohových pečiatok v dialógovom okne alebo pomocou možnosťou editácie grafického poľa.
 • Vloženie automatických textov (prevzatých z návrhu) alebo užívateľských textov do rohovej pečiatky.
 • Ukladanie rohových pečiatok do knižnice projektu alebo programu.

ŠABLÓNY:

 • Ukladanie užívateľsky definovaných nastavení prvkov (značky, písma, predvolené typy, výšky a pod.).
 • Správca typov slúži na správu typov používaných v dokumente a existujúcich v globálnej knižnici. Ktoré typy objektov budú použité možno ukladať do šablón.

ROZVRŽENIA:

 • Skupiny komponentov rôznych typov možno uložiť do jedného typu. Všetky pripojenia, veľkosť prvkov a ďalšie parametre jednotlivých prvkov možno uložiť do jedného rozvrženia, ktoré možno použiť v budúcich projektoch. Rozvrženie možno ďalej rozdeliť tak, aby upravovalo jednotlivé prvky skupiny.

KNIŽNICA TYPOV:

 • Vstavaná knižnica typov pre všetky prvky každého modulu.
 • Zmena knižnice počas návrhu uložením vytvorených typov.
 • Zmena knižnice v okne knižnice pridaním, editovaním a mazaním typov z globálnej/užívateľskej knižnice alebo knižnice projektu.

KOMUNIKÁCIA:

ArCADia BIM softvér natívne podpporuje DWG a DXF súbory. Navyše máte k dispozícii nasledujúce možnosti importu/exportu:

 • Export výpisov do formátov RTF a CSV (tabuľkového procesora).
 • K dispozícii je textový editor s názvom ArCADia-TEXT. Spúšťa sa pri exporte do RTF souboru.
 • ArCADia-TEXT ukladá do nasledujúcich formátov: RTF, DOC, DOCX, TXT a PDF.
 • Komunikácia s inými systémami - Import: ArCon, IFC
 • Komunikácia s inými systémami - Export: ArCon, IFC, XML, OBJ

OBJEKTY:

 • Integrovaná knižnica prvkov umožňuje aby boli výkresy rozkreslené s požadovanými architektonickými 2D symbolmi.
 • Knižnica 3D objektov umožňuje usporiadanie vytvorených interiérov.
 • Katalóg objektov možno rozšíriť o nové knižnice.
 • Užívateľom definované objekty vytvorené pomocou 2D prvkov môžu byť uložené v knižnici programu.
 • 2D a 3D objekty môžu byť vložené pod uhlom k osi Z, danej počas vkladania.
 • Možnosť otáčať objekty okolo osí X a Y a v prípade potreby zmeniť symbol v pohľade.

KOLÍZIE (automatická detekcia kolízií a prienikov medzi prvkami systému ArCADia BIM):

 • Môžu byť voľne vypísané kolízie všetkých prvkov v systéme ArCADia BIM.
 • Sú dostupné prehľadné zoznamy kolízií v projektových a bodových indikátoroch v pôdoryse a 3D zobrazení.

ArCADiasoft je členom ITC. V programe boli použité niektoré zdrojové kódy IntelliCAD 8.


Systémové požiadavky ArCADia PLUS:

 • Počítač triedy Pentium (odporúča sa Intel Core i5)
 • minimálne 2GB RAM (odporúčame 16GB)
 • Asi 3 GB voľného miesta na disku pre inštaláciu
 • Grafická karta kompatibilná s DirectX 9.0 (odporúča sa 1 GB RAM)
 • OS: Windows 10 alebo Windows 8 alebo Windows 7