ArCADia-TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE MINI je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling).

Modul ArCADia-TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE MINI umožňuje vývoj projektovej dokumentácie pre vonkajšie optické a medené telekomunikačné siete. Program je určený primárne pre konštruktérov vonkajších telekomunikačných sietí a pre konštrukčné a zmluvné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú vývojom sieťových konceptov, tvorbou výkresov špecifických pre daný priemysel, zostavovaním súpisu existujúcej siete a pre všetky osoby pracujúce v telekomunikačnom priemysle.

Obmedzenie modulu ArCADia-TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE MINI v porovnaní s plnou verziou

 • príkazy pre generovanie výkazov výpočtov a prehľadov, ktoré nie sú k dispozícii:
  - prehľad káblových komôr
  - prehľad primárnych úsekov kanalizácie
  - prehľad súradníc bodov meraní
  - opis optickej káblovej trasy
  - prehľad optických káblových úsekov
  - analýza tlmenia vláknového optického kábla
  - opis telekomunikačnej káblové trasy
  - prehľad telekomunikačných káblových úsekov
  - analýza tlmenia a impedancia káblových trás
  - vkladanie zoznamov obsahu profilu a zoznamov konektorov do štruktúr: nie je k dispozícii
 • Mapovanie štruktúr modulu v 3D pohľade: nie je k dispozícii
 • Možnosť detekcia kolízií v rámci štruktúry modulu: nie je k dispozícii.

UPOZORNENIE:

Požiadavky ArCADia modulu - Pre umožnenie práce s týmto modulom musíte vlastniť aj licenciu jedného zo základných ArCADia BIM systémov:

 • ArCADia LT alebo ArCADia alebo ArCADia PLUS alebo AutoCAD 2014/2015/2016/2017.
 • Ak je tento modul nainštalovaný pre AutoCAD - vyžaduje sa prítomnosť základného modulu ArCADia AC.

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY:

 • Počítač triedy Pentium (odporúča sa Intel Core i5)
 • minimálne 2GB RAM (odporúčame 16GB)
 • Asi 3 GB voľného miesta na disku pre inštaláciu
 • Grafická karta kompatibilná s DirectX 9.0 (odporúča sa 1 GB RAM)
 • OS: Windows 10 alebo Windows 8.1 alebo Windows 7