ArCADia - modul Architektura

ArCADia-ARCHITEKTURA je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling). Program lze použít k vytvoření profesionální architektonické dokumentace. Především je určen architektům a všem kteří vytvářejí projekty a modely budov nebo rekonstrukcí.

Modul ArCADia-ARCHITEKTURA se používá pro objektově orientovanému vytváření profesionálních architektonických půdorysů a řezů, pro tvorbu interaktivních 3D náhledů a realistickou vizualizaci. Program nabízí speciální stavařské funkce, jako je tvorba stěn, oken, dveří, základů, stropů, schodů, střech, ...automatické řezy, automatické kótování nebo importování tvarů objektů z jiných programů.

ArCADia - modul Surveyor

ArCADia-SURVEYOR je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postavený na technologii BIM (Building Information Modeling).

Modul ArCADia-SURVEYOR pomáhá při přípravě technické dokumentace (půdorysy a řezy) vnitřního vbavení a při zkoumání stavby. ArCADia-SURVEYOR umožňuje bezdrátový sběr dat z elektronických měřicích přístrojů pomocí technologie Bluetooth a jejich přímého vkládání do systému ArCADia BIM. Pro úplné využití programu je nutný PC počítač a dálkoměr s technologií Bluetooth, protože umožňuje provádět bezdrátový přenos dat a výsledků měření.

ArCADia - modul Únikové cesty

ArCADia-ÚNIKOVÉ CESTY je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling). Program lze využít k vytvoření sítě únikových cest v budovách. Evakuační trasy lze vizualizovat a tisknout ve velikostech podle potřeb uživatele. Program je určen pro inženýry, architekty a stavitele nebo osoby odpovědné za údržbu budov veřejného zájmu.

ArCADia - modul Architektura

ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJINY je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postavený na technologii BIM (Building Information Modeling). Modul rozšiřuje základní funkčnost programu ArCADia-ARCHITEKTURA o základní funkce související s návrhem okolí budovy.

ArCADia - modul Elektrické.Instalace 2

ArCADia-ELEKTRICKÉ INSTALACE je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling). Program lze použít k vytvoření profesionální dokumentace vnitřních nízko napěťových elektrických systémů. Program je určen pro konstruktéry elektrických a energetických zařízení.

Modul ArCADia-ELEKTRICKÉ INSTALACE umožňuje rychlou a efektivní přípravu výkresů elektrických a osvětlovacích systémů, jakož i provádění ověření a výpočtů potřebných pro projektování.

ArCADia - modul Elektrické.Instalace PLUS

ArCADia-ELEKTRICKÉ INSTALACE PLUS je rozšiřující modul programu ArCADia-ELEKTRICKÉ INSTALACE

Program je určen pro konstrukci kabelových vedení, žebříků a kabelových lávek. Umožňuje také komunikaci s programem DIALux, který se používá při navrhování osvětlovacích zařízení.

ArCADia - modul Elektrické.sítě

ArCADia-ELEKTRICKÉ SÍTĚ je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling).

Modul ArCADia-ELEKTRICKÉ SÍTĚ umožňuje vytvářet profesionální dokumentaci návrhu venkovních sítí nízkého napětí. Program umožňuje objektově orientovanou tvorbu výkresů pro venkovní energetické sítě v územních plánech nebo přípravu uživatelských výkresů znázorňující napájecí síť od nízkonapěťového transformátoru po distribuční panel v budově.

ArCADia - modul Rozvaděče

ArCADia-ROZVADĚČE je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling). Program umožňuje vývoj odborné technické dokumentace potřebné k vytvoření jednoduchých schémat obvodu. Program je určen jak pro projektanty sítí a elektrických a energetických systémů, tak i pro všechny pracovníky elektrotechnického průmyslu.

Modul ArCADia-ROZVADĚČE může být použit k vytvoření schématu navrženého rozvaděče nebo jakéhokoli schématu zapojení a provedení základních technických výpočtů. Knihovnu symbolů elektrických zařízení lze použít k návrhu elektrického systému.

ArCADia - modul Elektrické.sítě

ArCADia-SYSTÉMY OCHRANY PŘED BLESKEM e průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postavený na technologii BIM (Building Information Modeling). Aplikace je určena pro projektanty domů a budov na projektování ochrany před bleskem v CAD aplikacích.

ArCADia - modul Telekomunikační sítě

ArCADia-TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postavený na technologii BIM (Building Information Modeling). Program umožňuje vytváření profesionální průmyslové dokumentace pro návrhy venkovních telekomunikačních sítí (optické a měděné média). Program je určen pro konstruktéry venkovních telekomunikačních sítí a pro konstrukční společností, které vyrábějí síťové koncepty, průmyslové výkresy, provádí inventarizaci stávajících sítí a pro všechny spojené s telekomunikačním průmyslem

ArCADia - modul Telekomunikační sítě MINI

ArCADia-TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ MINI je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postavený na technologii BIM (Building Information Modeling).

Modul ArCADia-TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ MINI umožňuje vývoj projektové dokumentace pro venkovní optické a měděné telekomunikační sítě. Program je určen primárně pro konstruktéry venkovních telekomunikačních sítí a pro konstrukční a smluvní společnosti, které se zabývají vývojem síťových konceptů, tvorbou výkresů specifických pro daný průmysl, sestavováním soupisu stávající sítě a pro všechny osoby pracující v telekomunikačním průmyslu.

ArCADia - modul Plynové instalace

ArCADia-PLYNOVÉ INSTALACE je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling). Program lze použít k vytvoření projektové dokumentace vnitřních rozvodů plynových instalací.

Modul provádí výpočty potřebné pro ověření správného návrhu systému (ověření správných průměrů, rozsahu poklesu tlaku plynových spotřebičů proti proudu) a vytvoření odborné technické zprávy.

ArCADia - modul Venkovní Plynové instalace

ArCADia-VENKOVNÍ PLYNOVÉ INSTALACE je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling). Program lze použít k vytvoření projektové dokumentace plynových rozvodů, včetně venkovních plynových instalací.

Modul ArCADia-VENKOVNÍ PLYNOVÉ INSTALACE Program je určen jak projektantům plynárenských sítí a systémů, tak i všem osobám spojeným s instalatérskými a montážními odvětvími v oblasti stavebnictví. Lze jej použít pro objektově orientovanou tvorbu výkresů plynových spojů a venkovních prvků plynového systému (umístěných mimo budovu nebo skupinu budov).

ArCADia - modul Instalace vytápění

ArCADia-INSTALACE VYTÁPĚNÍ je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postavený na technologii BIM (Building Information Modeling). Program umožňuje vytvářet odbornou technickou dokumentaci vnitřních topných soustav a zařízení v budovách pomocí technologie BIM. Také automaticky generuje axonometrické pohledy, výpisy a výpočty potřebné k vypracování projektové dokumentace. Umožňuje vkládání konstrukčních prvků výkresu na stavební základy se současným vytvářením výpočetních schémat a generováním axonometrických pohledů. Je určen pro projektanty vnitřních sanitárních zařízení.

ArCADia - modul Instalace vodovodů

ArCADia-INSTALACE VODOVODŮ je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postavený na technologii BIM (Building Information Modeling). Program lze využít k vytvoření odborné technické dokumentace vnitřních systémů zásobování vodou v budově. Program je určen pro konstruktéry vnitřních kanalizačních systémů.

ArCADia - modul Kanalizace

ArCADia-KANALIZACE je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postavený na technologii BIM (Building Information Modeling). Program lze použít k vytvoření profesionální konstrukční dokumentace drenážních systémů na architektonických výkresech. Program je určen pro konstruktéry vnitřních odvodňovacích systémů.

ArCADia - modul Kanalizace

ArCADia-Kanalizační sítě je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postavený na technologii BIM (Building Information Modeling). Aplikace je určena pro komplexní návrh konvenčních gravitačních a přečerpávacích kanalizačních systémů v CAD aplikacíchh.

ArCADia - modul Železobetonové sloupy

ArCADia-ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling). Aplikace je určena pro projektanty konstrukcí a byla navržena tak, aby maximálně podporovala uživatele při vývoji výkresů železobetonových sloupů v CAD aplikacích.

ArCADia - modul Železobetonové desky

ArCADia-ŽELEZOBETONOVÉ DESKY je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling). Program je určen stavebním inženýrům. Účelem aplikace je poskytnout maximální podporu uživateli při vývoji detailních konstrukčních výkresů železobetonových desek v CAD programu.

ArCADia - modul Železobetonové sloupy

ArCADia-ŽELEZOBETONOVÉ KOMPONENTY je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postavený na technologii BIM (Building Information Modeling). Aplikace je určena pro projektanty konstrukcí a byla navržena tak, aby maximálně podporovala uživatele při vývoji výkresů železobetonových komponentů v CAD aplikacích.