ArCADia - modul Plynové instalace

ArCADia-PLYNOVÉ INSTALACE je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling). Program lze použít k vytvoření projektové dokumentace vnitřních rozvodů plynových instalací.

Modul provádí výpočty potřebné pro ověření správného návrhu systému (ověření správných průměrů, rozsahu poklesu tlaku plynových spotřebičů proti proudu) a vytvoření odborné technické zprávy.

ArCADia - modul Venkovní Plynové instalace

ArCADia-VENKOVNÍ PLYNOVÉ INSTALACE je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postaven na technologii BIM (Building Information Modeling). Program lze použít k vytvoření projektové dokumentace plynových rozvodů, včetně venkovních plynových instalací.

Modul ArCADia-VENKOVNÍ PLYNOVÉ INSTALACE Program je určen jak projektantům plynárenských sítí a systémů, tak i všem osobám spojeným s instalatérskými a montážními odvětvími v oblasti stavebnictví. Lze jej použít pro objektově orientovanou tvorbu výkresů plynových spojů a venkovních prvků plynového systému (umístěných mimo budovu nebo skupinu budov).

ArCADia - modul Instalace vytápění

ArCADia-INSTALACE VYTÁPĚNÍ je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postavený na technologii BIM (Building Information Modeling). Program umožňuje vytvářet odbornou technickou dokumentaci vnitřních topných soustav a zařízení v budovách pomocí technologie BIM. Také automaticky generuje axonometrické pohledy, výpisy a výpočty potřebné k vypracování projektové dokumentace. Umožňuje vkládání konstrukčních prvků výkresu na stavební základy se současným vytvářením výpočetních schémat a generováním axonometrických pohledů. Je určen pro projektanty vnitřních sanitárních zařízení.

ArCADia - modul Instalace vodovodů

ArCADia-INSTALACE VODOVODŮ je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postavený na technologii BIM (Building Information Modeling). Program lze využít k vytvoření odborné technické dokumentace vnitřních systémů zásobování vodou v budově. Program je určen pro konstruktéry vnitřních kanalizačních systémů.

ArCADia - modul Kanalizace

ArCADia-KANALIZACE je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postavený na technologii BIM (Building Information Modeling). Program lze použít k vytvoření profesionální konstrukční dokumentace drenážních systémů na architektonických výkresech. Program je určen pro konstruktéry vnitřních odvodňovacích systémů.

ArCADia - modul Kanalizace

ArCADia-Kanalizační sítě je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postavený na technologii BIM (Building Information Modeling). Aplikace je určena pro komplexní návrh konvenčních gravitačních a přečerpávacích kanalizačních systémů v CAD aplikacíchh.