ArCADia AC je doplněk k softwaru AutoCAD, který umožňuje vkládání a komunikaci základních funkcí systémů ArCADia se softwarem Autodesku - AutoCAD. Tato speciální verze systému, umožňuje instalaci ArCADia modulů na nejrozšířenější DWG CAD systém - AutoCAD.

Základní moduly ArCADia BIM

 

Základní CAD nástroje systému ArCADia AC

Všechny nástroje jsou již obsaženy v základním CAD systému - AutoCAD.

PLNÁ PERSONALIZACE SOFTWARU

je již obsažena v základním CAD systému - AutoCAD.

MOŽNOSTI PROGRAMU:

Možnosti programu AutoCAD jsou pomocí ArCADia AC rozšiřovány o základní funkce systému ArCADia BIM nebo o inteligentní objekty vytvářející modely budov, které jsou zkonstruovány z možností příslušných profesních modulů

Základní BIM nástroje systému ArCADia AC:

ArCADia menu system

POROVNÁNÍ DOKUMENTŮ:

 • Tento ArCADia nástroj umožňuje uživateli porovnávat modely vytvořené v systému ArCADia BIM a najít rozdíly mezi nimi.

SLUČOVÁNÍ DOKUMENTŮ:

 • Tento nástroj umožňuje do jednoho dokumentu zahrnout více návrhů různých profesních instalací.

ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO VÝKRESU:

 • Správa pohledů a zobrazených informací pomocí komplexního stromu správce projektu.
 • Automaticky vytvořený 3D pohled je k dispozici v samostatném okně a umožňuje prezentaci celého těla budovy nebo např. části podlaží.

VKLÁDÁNÍ:

 • Prvky jako stěny, okna, dveře apod. Jsou nyní vkládány pomocí inteligentních trasovacích funkcí.

3D POHLED:

 • Vkládání a úprava nastavení kamery z bodu pohledu, které lze použít k pohledu na návrh nebo k uložení pohledu.
 • Aktuální scénu lze uložit do souboru ve formátech BMP, JPG nebo PNG.

ROHOVÉ RAZÍTKO:

 • Vytváření uživatelsky definovaných rohových razítek v dialogovém okně nebo pomocí možností editace grafického pole.
 • Vložení automatických textů (převzatých z návrhu) nebo uživatelských textů do rohového razítka.
 • Ukládání rohových razítek do knihovny projektu nebo programu.

ŠABLONY:

 • Ukládání uživatelsky definovaných nastavení prvků (značky, písma, výchozí typy, výšky apod.).
 • Správce typů slouží ke správě typů používaných v dokumentu a existujících v globální knihovně. Které typy objektů budou použity lze ukládat do šablon.

ROZVRŽENÍ:

 • Skupiny prvků různých typů lze uložit do jednoho typu. Všechna připojení, velikost prvků a další parametry jednotlivých prvků lze uložit do jediného rozvržení, které lze použít v budoucích projektech. Rozvržení lze dále rozdělit tak, aby upravovalo jednotlivé prvky skupiny.

KNIHOVNA TYPŮ:

 • Vestavěná knihovna typů pro všechny prvky každého modulu.
 • Změna knihovny během návrhu uložením vytvořených typů.
 • Změna knihovny v okně knihovny přidáním, editováním a mazáním typů z globální/uživatelské knihovny nebo knihovny projektu.

KOMUNIKACE:

ArCADia BIM software nativně podpporuje DWG a DXF soubory. Navícm máte k dispozici následující možnosti importu/exportu:

 • Export výpisů do formátů RTF a CSV (tabulkového procesoru).
 • K dispozici je textový editor s názvem ArCADia-TEXT. Spouští se při exportu do RTF souboru. 
 • ArCADia-TEXT ukládá do následujících formátů: RTF, DOC, DOCX, TXT a PDF.
 • Komunikace s jinými systémy - Import : ArCon, IFC
 • Komunikace s jinými systémy - Export: ArCon, IFC, XML, OBJ

OBJEKTY:

 • Integrovaná knihovna prvků umožňuje aby byly výkresy rozkresleny s požadovanými architektonickými 2D symboly.
 • Knihovna 3D objektů umožňuje uspořádání vytvořených interiérů.
 • Katalog objektů lze rozšířit o nové knihovny.
 • Uživatelem definované objekty vytvořené pomocí 2D prvků mohou být uloženy v programové knihovně.
 • 2D a 3D objekty mohou být vloženy pod úhlem k ose Z, dané během vkládání.
 • Možnost otáčet objekty kolem os X a Y a v případě potřeby změnit symbol v pohledu.

KOLIZE (automatická detekce kolizí a průniků mezi prvky systému ArCADia BIM):

 • Mohou být volně vypsány kolize všech prvků v systému ArCADia BIM.
 • Jsou dostupné přehledné seznamy kolizí v projektových a bodových indikátorech v půdorysu a 3D zobrazení. 

ArCADiasoft je členem ITC. V programu byly použity některé zdrojové kódy IntelliCAD 8.


SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY ARCADIA PLUS

 • AutoCAD 2014/2015/2016/2017
 • Počítač třídy Pentium (doporučuje se Intel Core i5)
 • minimálně 2GB RAM (doporučujeme 16GB)
 • Asi 3 GB volného místa na disku pro instalaci
 • Grafická karta kompatibilní s DirectX 9.0 (doporučuje se 1 GB RAM)
 • OS: Windows 10 nebo Windows 8 nebo Windows 7