R3D3-Rama

Program R3D3-Rama 3D je určen pro stavební inženýry. Používá se pro statické výpočty a dimenzování rovinných a prostorových prutových soustav. Díky praktickému a jasnému uživatelskému rozhraní může být program použit nejen pro návrch ale i pro vzdělávací účely.

 EuroOcel

EuroOcel je dimenzační modul pro základní ocelové prvky podle normy: EN 1993-1-1 Eurokód 3: červen 2006

 EuroStopa

Dimenzační modul EuroStopa byl vytvořen tak, aby navrhoval mělké základy podle EN 1997-1 Eurokód 7 v programu 3DD3-Rama 3D v komplexním zatěžovacím stavu.

 EuroŻelbet

Dimenzační modul EuroŻelbet je určen pro dimenzování rovinných a prostorových železobetonových tyčových konstrukcí podle normy EN 1992-1-1 Eurokód 2: září 2008 v programu 3D R3D3-Rama v rovinném a komplexním zatěžovacím stavu .

 EuroDřevo 3D

Dimenzační modul EuroDřevo lze použít pro rozmístění rovinných a prostorových dřevěných konstrukcí s pravoúhlými průřezy pevného a lepeného laminovaného dřeva podle EN 1995-1-1 z roku 2010 ve dvoustranném namáhání a při zohlednění torzního momentu.