ArCADia-TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ MINI je průmyslově specifický modul systému ArCADia BIM postavený na technologii BIM (Building Information Modeling).

Modul ArCADia-TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ MINI umožňuje vývoj projektové dokumentace pro venkovní optické a měděné telekomunikační sítě. Program je určen primárně pro konstruktéry venkovních telekomunikačních sítí a pro konstrukční a smluvní společnosti, které se zabývají vývojem síťových konceptů, tvorbou výkresů specifických pro daný průmysl, sestavováním soupisu stávající sítě a pro všechny osoby pracující v telekomunikačním průmyslu.

Omezení modulu ArCADia-TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ MINI v porovnání s plnou verzí

 • příkazy pro generování výkazů výpočtů a přehledů, které nejsou k dispozici:
  - přehled kabelových komor
  - přehled primárních úseků kanalizace
  - přehled souřadnic bodů měření
  - popis optické kabelové cesty
  - přehled optických kabelových úseků
  - analýza tlumení vláknového optického kabelu
  - popis telekomunikační kabelové trasy
  - přehled telekomunikačních kabelových úseků
  - analýza tlumení a impedance kabelových tras
  - vkládání seznamů obsahu profilu a seznamů konektorů do struktur: není k dispozici
 • Mapování struktur modulu v 3D pohledu: není k dispozici
 • Možnost detekce kolizí v rámci struktury modulu: není k dispozici.

UPOZORNĚNÍ:

Požadavky ArCADia modulu - Pro umožnění práce s tímto modulem musíte vlastnit i licenci jednoho ze základních ArCADia BIM systémů:

 • ArCADia LT nebo ArCADia nebo ArCADia PLUS nebo AutoCAD 2014/2015/2016/2017.
 • Pokud je tento modul nainstalován pro AutoCAD - vyžaduje se přítomnost základního modulu ArCADia AC.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY:

 • Počítač třídy Pentium (doporučuje se Intel Core i5)
 • minimálně 2GB RAM (doporučujeme 16GB)
 • Asi 3 GB volného místa na disku pro instalaci
 • Grafická karta kompatibilní s DirectX 9.0 (doporučuje se 1 GB RAM)
 • OS: Windows 10 nebo Windows 8.1 nebo Windows 7